BOR și progeniturile sale ecumeniste: SBIR și AIDRom

ISTORICUL SOCIETĂŢII BIBLICE INTERCONFESIONALE DIN ROMÂNIA (SBIR)

 16 octombrie 1990. Institutul Teologic de Grad Universitar ,,Andrei Şaguna” din Sibiu găzduieşte o întâlnire a reprezentanţilor Bisericilor din România, membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor şi ale Conferinţei Bisericilor Europene(Biserica Ortodoxă Română, Biserica Reformată şi Biserica Evanghelică Lutherană). Se hotărăşte, în principiu, înfiinţarea unui Consiliu Ecumenic al Bisericilor din România şi a Societăţii Biblice din România. Aceasta va avea ,,ca principal scop traducerea, tipărirea, difuzarea şi studierea Sfintei Scripturi pentru toate Bisericile membre şi în limbile credincioşilor acestora”.

7 mai 1991. Sunt convocaţi la Sibiu reprezentanţii tuturor Bisericilor şi Cultelor din România. Au răspuns reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române, Bisericii reformate, Bisericii Evanghelice Lutherane, Bisericii Unitariene şi Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. A fost prezent şi Terje Hartberg, reprezentantul United Bibles Societies, conducătorul programului pentru înfiinţarea de Societăţi Biblice în Europa Centrală şi Răsăriteană.

3.12.1991, Sibiu. Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române, Bisericii Reformate, Bisericii Evanghelice Lutherane, Arhiepiscopiei Catolice din Alba Iulia şi Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, au elaborat proiectul de Statut al Societăţii Biblice din România. S-a hotărât ca acest Statut să fie înaintat tuturor Bisericilor din România. Coordonatorul proiectului a fost desemnat Pr. prof. univ. dr. Sabin Verzan.

19 mai 1992. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din bucureşri are loc Adunarea Generală de înfiinţare şi constituire a Societăţii Biblice Interconfesionale din România. La Adunare au participat cu delegaţii oficiale următoarele Biserici, care au devenit membre fondatoare ale acesteia:

Biserica Ortodoxă Română

Biserica Reformată-Calvină

Biserica Evanghelică Lutherană C.A.

Vicariatul Ortodox Sârb

Biserica Armeană

Vicariatul Ortodox Ucrainian

Biserica Unitariană

Biserica Penticostală

Biserica Evanghelică Lutherană C.A. Sinodo Presbiteriană

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea

La şedinţă au mai participat şi reprezentanţi ai Bisericii Romano-Catolice şi ai Bisericii Baptiste, care şi-au manifestat disponibilitatea de a deveni membrii ai Societăţii Biblice, însă, ulterior nu au mai răspuns convocărilor adresate. Adunarea Generală a dat noii structuri creştinecreate numele de Societatea Biblică Interconfesionmală din România (SBIR). A fost ales cu această ocazie Consiliul de Conducere al SBIR, alcătuit din câte un reprezentant al fiecărei Biserici fondatoare. Primul preşedinte al Consiliului de conducere al SBIR a fost ales pastorul László Varga, reprezentantul Bisericii Reformate. Ca vicepreşedinte SBIR a fost ales PS Episcop dr. Damaschin Severineanul, iar pastorul Viorel Dima, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a fost desemnat trezorierul SBIR. Consiliul de conducere l-a ales pe pr. dr. Sabin Verzan ca Secretar General al SBIR. Pentru recunoaşterea de drept a SBIR s-a intervenit la Secretariatul de Stat pentru Culte, care prin adresa cu nr. 6794/09.09.1992 şi-a dat avizul favorabil de înfiinţare a SBIR.

13 noiembrie 1992. La Bucureşti are loc prima întrunire a Consiliului de conducere al SBIR, care hotărăşte înfiinţarea şi alegerea Comitetului Administrativ-Financiar al SBIR, condus de trezorierul Viorel Dima.

2 martie 1993. Consiliul de conducere al SBIR a aprobat înfiinţarea a două noi comitete ale SBIR:

Comitetul pentru Relaţii Bisericeşti Internaţionale

Comitetul pentru Traduceri şi Publicaţii

În această şedinţă s-a luat decizia demarării unui proiect pentru o nouă traducere a Bibliei în limba română, de către un comitet de traducători de componenţă interconfesională.

14 octombrie 1993. Consiliul de conducere decide demararea unui proiect pentru traducerea Evangheliilor în limba rromanes (ţigănească) şi s-a hotărât organizarea unui seminar al traducerii Sfintei Scripturi în limba română.

20 octombrie 1994. SBIR a înaintat cererea de afiliere ca membru asociat al Societăţilor Biblice Unite (United Bible Societies).

10 noiembrie 1998. La cea de a treia Adunare Generală a SBIR au fost primiţi noi membri: Biserica Baptistă Română (Uniunea Bisericilor Baptiste din România) şi Biserica Baptistă Maghiară din România (Convenţia Bisericilor Creştine Baptiste Maghiare din România)

10 octombrie 1999. SBIR organizează la Braşov prima ediţie a ,,Zilei Bibliei” în România, manifestare care va deveni, ulterior, tradiţională, data de 10 octombrie fiind declarată de acum, ,,Ziua Bibliei” în România şi fiind sărbătorită în fiecare an sub organizarea SBIR: 2000 – Bucureşti, 2001- Cluj, 2002 – Bucureşti, 2003 – Timişoara, 2004 – Iaşi, 2005 – Craiova, 2006 – Constanţa, 2007 – este programată la Sibiu.

2001– SBIR lansează în Romînia programul ,,Opportunity 21” conceput de către United Bible Societies, care prevede cea mai mare distribuire de Biblii şi materiale Biblice cunoscute vreodată la scară globală. SBIR participă la acest program cu un pachet de proiecte care vizează distribuiri de Biblii în penitenciare, case de bătrâni, centre pentru minori, spitale, şcoli etc.

10 Octombrie 2002. Consiliul de conducere al SBIR trimite către Board-ul United Bible Societies cererea de a deveni membru deplin al respectivei organizaţii mondiale.

2007. De la momentul fundării sale şi până în prezent, prin SBIR au fost distribuite în România peste 1,1 milioane de Biblii, peste 400 000 de Nou Testamente, 200 000 de Biblii pentru copii, alte yeci de mii de materiale biblice pentru copii şi adulţi, precum şi cărţi ştiinţifice precum: Biblia Hebraica, Septuaginta, Vulgata, Noul Testament grec, dicţionare şi enciclopedii biblice, hărţi ale Vechiului şi Noului Testament, SBIR având exclusivitate pe acest segment de literatură biblică. Toate acestea vorbesc de la sine despre utilitatea existenţei în peisajul religios din ţara noastră a Societăţii Biblice Interconfesionale din România. http://www.societateabiblica.ro/Files/despreSBIR.html

De pe site-ul : http://www.ecum.ro/infoecum/Ro/interkonfessionelle-bibelgesellschaft-in-rumaenien/ aflăm:

Strategia SBIR pe următorii ani

Punctele principale ale strategiei de lucru SBIR pentru anii 2007-2012:

– Traducerea interconfesională a Bibliei – o versiune a Bibliei obligatorie pentru toate confesiunile (singurul proiect ecumenic la care participă şi unele confesiuni neoprotestante). În cinci ani urmează să fie finalizată traducerea Vechiului Testament.

– Editarea de Biblii pentru copii, tineret, bătrâni, nevăzători, deţinuti

– Intensificarea relaţiilor cu diferite organisme de conducere bisericeşti

– Îmbunătăţirea colaborării cu alte societăţi biblice, cum ar fi Societatea Biblică din Ungaria, Societatea Biblică din Scoţia

– Deschiderea unor filiale în ţară

O nouă ediţie a Noului Testament

În data de 25 februarie 2010, în sala T. M. Popescu a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, a avut loc lansarea unei noi ediţii a Noului Testament, o traducere după texte originale greceşti efectuată de Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR).
La eveniment au participat P.S. Episcop Ciprian Câmpineanul, profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi reprezentanţi SBIR. Societatea Biblică din Scoţia a fost reprezentată de Alan Campbell iar din partea Secretariatului de Stat pentru Culte a fost prezent domnul Florin Frunză.

În a doua parte a festivităţii a fost prezentat invitaţilor proiectul de înregistrare audio NT interconfesional, regizat de domnul Dan Victor şi artiştii Mihai Baranga, Andrei Barbu şi Cristian Pavel.

Traducererea interconfesională a Noului Testament este rezultatul conlucrării dintre Bisericile membre ale SBIR având ca obiectiv micşorarea deosebirilor apărute în diferitele ediţii ale textului biblic de-a lungul istoriei bisericeşti şi corespunde standardelor internaţionale ale UBS (United Bible Societies) prin care se urmăreşte realizarea unei traduceri accesibile tuturor cititorilor, indiferent de apartenenţa confesională şi de gradul lor de cultură.
Sursa: http://www.ziarullumina.ro

Pe lângă această societate ecumenistă, în Romania mai există o alta, Asociația Ecumenică a Bisericilor din Romania, prescurtată AIDRom, fondată în 1991 și care astăzi are în componența sa cinci biserici:

– Biserica Ortodoxa Romana (Membru fondator)

– Biserica Reformata din Romania (Membru fondator);

– Biserica Evanghelica CA din Romania (Membru fondator);

– Biserica Evanghelica Luterana din Romania;

– Biserica Armeana din Romania.

AIDRom s-a constituit ca platforma de finantare, dezvoltare comunitara si dialog inter-confesional si inter-etnic. Conform mandatelor, AIDRom a fost imputernicit ab initio sa fie operativa prin: finantari proiecte, consultanta, transfer de expertiza, actiuni de cresterea capacitatii manageriale si de implementare a proiectelor la nivelul comunitatii, institutiilor, etc., in urmatoarele domenii: asistenta sociala si comunitara; dezvoltare comunitara; protectia mediului si dezvoltare durabila; schimbari climatice; drepturile omului; sanse egale; Asistenta pentru dezvoltare (ODA); traficul de fiinte umane; conditii de munca; pregatire pentru calamitati si managementul riscului; pace si reconciliere inter-religioasa si inter-etnica; justitie transformativa, facilitare si mediere; politici anti-discriminare si anti-stigmatizare; educatie ecumenica, dialog ecumenic, relatii internationale bisericesti; lobby si reprezentare;economie sociala in cadrul standardelor UE; migratie si dezvoltare/migratia pe sexe; HIV-SIDA: anti-stigmate si drepturi; dezvoltarea capacitatilor in cadrul mandatelor AIDRom; prevenirea si reducerea cererii si consumului de droguri; administrarea de fonduri si granturi, monitorizare si evaluare.

Grupurile tinta ale AIDRom si ale activitatilor partenerilor nostri sunt: grupuri marginalizate: copii in situatii de risc, persoane cu dizabilitati, victime ale violentei domestice, victime ale traficului de finite umane, someri, batrani, persoane dezavantajate economic, migranti, persoane cu HIV; membri ai organizatiilor non-guvernamentale; comunitati rurale/urbane; grupuri entice si confesionale, cu accent pe minoritatea Rroma; cler; femei in politica si responsabilitatea corporativa; lucratori sociali si asistenti; functionari publici din structurile de dezvoltare ale societatii civile, sindicatelor si bisericilor; reprezentanti ai autoritatilor, functionari publici, ofiteri impotriva crimei organizate, etc.; profesori, activisti sociali, lideri ai comunitatilor; reprezentantii grupurilor de initiative in comunitatile entice; tineri si femei in Biserici si Societate.

Prin programele sale, AIDRom si partenerii sai intentioneaza sa continue activitatea contributiva in:

– furnizarea de servicii sociale: centre de consiliere pe dreptul muncii (Iasi, Bucuresti, Cluj, Hunedoara), reintegrarea grupurilor sociala in situatii de risc;

– furnizarea de servicii educationale: reintegrare scolara, prevenirea si combaterea abandonului scolar etc.;

– furnizarea de servicii socio-profesionale: reintegrare pe piata muncii, pregatire vocationala;

– furnizarea de servicii pentru dezvoltarea capacitatilor: pregatiri in domeniul managementului de proiect, managementul comunicarii, managementul confrictului, medirere, management organizational si de comunitate, educatie profesionala pentru adulti si invatare pe termen lung;

– furnizarea de servicii in domeniul drepturilor omului: pregatire si politici anti-discriminare, prevenire si reintegrare pentru victimele traficului de finite umane si violentei domestice;

– furnizarea de servicii in domeniul dezvoltarii rurale de durata, managementul zonelor ocrotite si schimbari climatice;

– furnizarea de servicii in prevenirea calamitatilor si managementul riscurilor;

– furnizarea de servicii si resurse in domeniul ecumenismului si dialogului ecumenic;

– oferirea expertizei si resurselor in domeniul dezvoltarii internationale.

Prin sprijinul financiar si consultanta AIDRom s-au creat de-a lungul timpului: locuri de munca (temporare ori permanente), stabilitate in dezvoltarea comunitara (proiectele economice pentru comunitatile de Rromi), s-au dezvoltat structuri cu capacitate operativa in societate (deparamentele diaconale ale bisericilor si organizatii ne-guvernamentale active in diferite domenii), iar in conditii de calamitati si dezastre programele noastre au fost complementare la efortul de reconstructie al autoritatilor centrale si locale construindu-se case, poduri, baraje, distribuindu-se ajutor direct de urgenta.

De asemenea am contribuit la imbunatatirea unor initiative legislative (Legea egalitatii de sanse, proiectul de lege a cultelor, prevenirea violentei domestice, prevenirea si eradicare traficului de fiinte umane, Legea protectiei mediului).

Viziune si mandate

 ‘Bisericile lucrand impreuna intru credinta crestina, cu respect reciproc, pentru dreptate sociala, demnitate umana, reconciliere si integritate a creatiei.’

Mandate

Departmente

Programe

1. Promovarea unităţii vizibile, a dialogului şi mărturiei comune Bisericilor din România, îndrumarea către înfiinţarea unui Consiliu Naţional al Bisericilor în România.

Platformă şi Formare Ecumenică

-Comisia Ecumenică

-Rugăciunea pentru unitate

-Conferinţe Inter-teologice

-Formare ecumenică a laicatului şi tineretului

2. Sprijinirea activităţilor diaconale şi a prezenţei vizibile a Bisericilor în societate; sprijinirea prezenţei şi activităţii femeilor din punctul de vedere al asigurării şanselor egale, sprijinirea protecţiei şi educaţiei de mediu.   Dezvoltare şi Cooperare – Biroul pentru femei

– Social-diaconia

– Copii în situaţii de risc

– Mediu si dezvoltare durabilă

– Răspuns în situaţii de urgenţă şi preîntâmpinarea dezastrelor

3. Sprijinirea reconcilierii între Biserici şi comunităţile din România în context regional, promovarea justiţiei sociale şi a drepturilor omului, sprijinirea activitătilor Bisericilor în sensul dezvoltării unei culturi a păcii şi a promovării reconcilierii. 

Educare pentru Pace şi Reconciliere

– Dezvoltarea Capacităţilor/Pregătire pentru Schimbare

– Anti – discriminare şi Rromi

– Drepturile Omului şi Minorităţi

– Reţele Ecumenice Bisericeşti împotriva HIV/AIDS

– Bisericile şi Integrarea Europeană

4. Oferirea educatiei profesionale pentru adulti si programe de dezvoltarea personala pe durata vietii

 

– Dezvoltare şi Cooperare

– Educare pentru Pace şi Reconcilere 

– Manager de program

– Trainer

– Comunicare, negociere si conducere

– Mediator

– Auditor de mediu

5. Rezolvarea unor probleme importante şi a potenţialului general de dezvoltare, cât şi semnificaţia ţării în contextul regional/global; promovarea programelor de dezvoltare, transferului de know-how şi parteneriate. Platformă şi formare Ecumenică

– Dezvoltare şi Cooperare

– Educare pentru Pace şi Reconcilere 

Toate programele corespunzătoare mandatelor, dar la nivel regional/global.

 

Parteneri Internationali

WCC – Consilul Mondial al Bisericilor 

CEC – Conferinţa Bisericilor Europene 

CCME – Comisia Bisericilor pentru Migranţi din Europa 

DanChurchAid 

ACT Development 

Diakonia Austria 

Diakonisches Werk – Württenberg 

HIA – Ajutor Inter-Bisericesc Ungaria 

EFECW – Forumul Ecumenic al Femeilor Creştine din Europa 

Inalta Comisie O.N.U. pentru Refugiaţi 

La STRADA (Ucraina) 

Asociatia SOARTA – Rep. Moldova 

Comunitatea Sant’Egidio

ECEN – Reteaua Europeana Crestina pentru Mediu 

ECG – Grupul de Contact European  

ANPED – Alianta de Nord pentru Sustenabilitate 

GNRC – Reteaua Globala a Religiilor pentru Copii 

Reţeaua Balcanică 

Coalitia KARAT – Polonia  

Grupul de Parteneriat Regional European

Comisia Naţiunilor Unite pentru Libertate Religioasă

Forumul Ecumenic al Femeilor Creştine din Rep. Moldova

Asociaţia Ecumenică a Academiilor Laice din Europa

Finantatori

ACT Development

Church of Sweden – Biserica Suediei

DanChurchAid

Diakonisches Werk – EKD

HEKS – Agentia de Ajutor a Bisericilor Evanghelice din Elvetia

Fondul Global

Romanian Angel Appeal

ICCO/Kerkinactie

WCC – Consilul Mondial al Bisericilor

Diakonie Katastrophenhilfe

WPD – Ziua Mondială de Rugăciune / Comitetul German

Comisia Europeană

Toate aceste date se află pe site-ul oficial al asociației : www.aidrom.ro

Trebuie să înțelegeți că nici un preot nu ține slujbe comune cu alte religii, de capul lui. Toate așa-zisele incidente ”ecumeniste” au avut cu încuviințarea Prea (exagerat) Fericitului Daniel și că, în ciuda propagandei ortodoxe, de fațadă, BOR se îndreaptă, într-un cadru legal spre ecumenism, cu sau fără voia enoriașilor.  Acum când știți că există legal aceste organizații oficial ecumenice din care BOR este nelipsită, rămâne la latitudinea fiecăruia să stabilească dacă mai dorește susținerea cu orice preț a acestei instituții pseudo-ortodoxe și dacă vrea să se sinucidă alături de ea și reprezentanții săi sau să moară pentru Iisus Hristos, adevăratul Mântuitor. Daniel nu construiește Catedrala Mântuirii Neamului ci o catedrală ecumenistă în care să încapă toate neamurile care vor adopta noua religie, unificată.

Sub lozinca iubirii aproapelui, tot mai mulți se lasă atrași, pe negândite și pe nesimțite, de ecumenism si de noua religie. Majoritatea însă uită că Iisus a  mai spus :

34.Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie.

35. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa.

36. Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui.

37. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.

38. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine.” (Matei,10) sau

51. Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare.

52. Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinaţi: trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei.

53. Dezbinaţi vor fi: tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale şi nora împotriva soacrei.

54. Şi zicea mulţimilor: Când vedeţi un nor ridicându-se dinspre apus, îndată ziceţi că vine ploaie mare; şi aşa este.

55. Iar când suflă vântul de la miazăzi, ziceţi că va fi arşiţă, şi aşa este.

56. Făţarnicilor! Faţa pământului şi a cerului ştiţi să o deosebiţi, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiţi?

57. De ce, dar, de la voi înşivă nu judecaţi ce este drept? (Luca 12)


 

 


 

 

13 gânduri despre „BOR și progeniturile sale ecumeniste: SBIR și AIDRom”

 1. dragi mei,haidem sa intelegem biblia,nu dupa placu inimi noastre,ci sa ne gandim ca,cum o intelegem si o prpovaduim intro zi vom fi judecati.toate bibliile sunt la fel doar noi oameni,doar noi oameni le schimbam si le ilustram intelesu dupa cum face lucifer lucrarea sa.STIM CU TOTI CA,DUMNEZEU ARE DECAT O BIBLIE IN CARE NU ARE NEVOIE DE AJUSTARI,SAU GRESELI DE TRADUCERE

  Apreciază

 2. Te rog sa arunci o privire aici
  http://www.parliamentofreligions.org/
  E in ton cu articolul tau.

  Legat de traducerea „interconfesionala” a Bibliei, situatia imi pare deranjanta. Devine din ce in ce mai clar ca se incearca iarasi infestarea, si probabil in timp, substituirea Septuagintei cu textul masoretic transpirat de Sanhedrinul de la Iamnia din anul 90. Cei despre care ne avertizeaza Sf. Pavel la Filipeni 3:2 au dorit eliminarea ultimelor 14 carti (incepand cu Tobit si terminand cu Manase) din canonul VT pe motiv ca sunt apocrife. Aceste sunt carti complementare, la noi au statut „anaghinoscomena”, adica sunt bune de citit.
  http://ro.orthodoxwiki.org/Septuaginta
  In orice caz, abia dupa ce Crestinismul a aparut, smecherii cu zulufi au concluzionat ca Septuaginta e tradusa gresit si ca are apocrife, desi sute de ani comunitatile evreiesti din diaspora au folosit traducerea greaca fara probleme. Neprietenii au reusit sa-si impuna voia odata cu „reforma” lui Luther, si uite asa au disparut cartile cu pricina din Bibila „reformatorilor”. Disputa pe forma si fondul Scripturii e veche, poftim un citat interesant din Sf. Iustin Martirul si Filosoful (104 – 165 d. Hr, evident ca stia bine de situatia generata de Sanhedrinul de la Iamnia) , Dialog cu iudeul Tryfon (PSB 2, Apologeti de limba greaca):

  “Dar Tryfon a raspuns:
  -In Scriptura nu este scris:”Iata Fecioara in pantece va lua si va naste fiu” ci “iata tanara in pantece va lua si va naste fiu”, si celelalte, asa cum zis tu. Si toata profetia aceasta s-a zis cu privire la Ezechia, caruia se si dovedeste ca i s-au intamplat acestea, dupa cum zice profetia. De altfel, in miturile asa-zisilor elleni se spune ca Perseu s-a nascut din Danae, care era fecioara, dupa ce a curs asupra ei, in forma de aur, cel care se cheama la ei Zeus. De aceea voi, care
  spuneti acelasi lucruri ca si ei, ar trebui sa va rusinati si sa numiti pe acest Iisus mai degraba om dintre oameni, iar daca dovediti din Scripturi ca el este Hristos, sa spuneti ca el a fost ales drept Hristos din cauza vietuirii lui dupa lege si desavarsire, iar nu sa indrazniti a spune astfel de grosolanii, datorita carora va dati pe fata ca aveti niste conceptii tot atat de proaste ca si ellenii.” (LXVII)

  Sf. Iustin raspunde:

  “Dar eu nu ma incred nici in dascalii vostrii care sustin ca Scripturile nu au fost bine explicate de catre cei saptezeci de batrani, in timpul lui Ptolemeu, care a fost imparatul Egiptului, si care incearca sa le explice ei. De asemenea, voiesc sa va fac sa stiti ca multe Scripturi au fost fost date afara cu desavarsire din explicarile facute de de catre batranii care au fost cu Ptolemeu. Din acestea se dovedeste in chip clar, ca Cel rastignit, insusi, era propovaduit ca Dumnezeu si om si ca avea sa fie rastignit si sa moara. Insa fiinca stiu ca pe acestea le tagaduiesc toti cei din neamul vostru, nu voi mai incepe astfel de discutii, ci voi cauta sa discut numei cele care fac parte din cele marturisite de voi. De altfel, voi le recunoasteti pe toate cele ce am pus inainte, afara de cuvintele: “Iata fecioara va lua in pantece”, pe care voi le-ati tagaduit, spunend ca s-a zis: “Iata tanara va lua in pantece. Si v-am fagaduit sa va dovedesc ca profetia aceasta nu s-a spus cu privire la Ezechia, asa cum sustineti voi, ci cu privire la Acest Hristos al meu.” (LXXI)

  In alta parte, acelasi Sf. Iustin replica:

  “Dar, am adaugat eu, imi pareti ca si cum nici n-ati fi auzit vreodata cele ce-am spus eu acum, ca Scripturile au fost trunchiate.” (LXXIII)

  „Consiliu Ecumenic al Bisericilor din Romania” e o gresala. Una e comunicarea cu cei de alte confesiuni si alta e infratirea cu ei. Se incearca acreditarea ideii precum ca ecumenismul de astazi ar avea legatura cu spiritul celor „7 Sinoade a toata lumea” (ecumenice). Problema e ca prin ecumenism in perioada Sinoadelor amintite se intelegea Pan-Ortodoxie, comuniune a neamurilor ortodoxe, nici vorba de infratire cu heterodocsii. Cat despre Biblie, cred ca nu putem ignora pe cea din 1914 (e disponibila pe net in format pdf, scanata).

  Apreciază

 3. Da , in organizatiile bisericesti oficiale nu mai e demult har …
  Biserica trebuie cautata prin sinoadele traditionale ortodoxe care nu fac parte din ecumenism .

  Apreciază

 4. “Şi am auzit un glas din cer, zicând: Ieşiţi din ea,

  poporul Meu, ca să nu vă faceţi părtaşi la păcatele

  ei şi să nu fiţi loviţi de pedepsele sortite ei”… (Apoc. Cap. 18 – 4).

  Apreciază

  1. @ marius512
   în curând toți cei care cred cu adevarat în învățăturile Domnului vor trebui să iasă din toate bisericile, indiferent că sunt ortodoxe, protestante, etc. pentru că toți conducătorii acestor biserici și-au dat măna în a ne împinge în brațele diavolului. biserica lui Hristos o vom ține în sufletul nostru ți în casele noastre, ascunsă de ochii celor răi. din păcate oamenii sunt orbi și nu văd că acele timpuri au sosit.Dumnezeu să ne ajute să putem ține Calea cea dreaptă a Adevărului.

   Apreciază

   1. Dacă tot trebuie să ieşim, ce să ne mai cramponăm în tema confesională? Lăsăm de-o parte problemele de ortodoxie, eterodoxie, kakodoxie, etc, ne dăm mînă cu mînă că tot avem un duşman comun: conducătorii tuturor confesiunilor. Am zis bine?

    Apreciază

   2. @ rufin liban, marin
    ați inteles total greșit ideea. nu eu am spus-o ci alții mai ortodocși ca noi toți la un loc. cand am insirat bisericile respective, mă refeream la instituțiile reprezentative ale lor, în nici un caz la învățătură. avand in vedere că BOR si Patriarhia s-au afiliat la tot felul de erezii ecumeniste și nu numai, voi chiar credeti că Duhul Sfant mai stă prin preajma unor astfel de indivizi? Hristos este cu noi in fiecare zi, din păcate noi NU suntem cu El în fiecare zi.

    Apreciază

   3. Asta e o teorie sectara care e menita sa zdruncine ideea de biserica , ca trup al lui Hristos !
    Biserica va continua sa existe in mod vazut pana la sfarsitul veacului , sa nu cadem in capcana sectara a „bisericii nevazute”, caci Hristos ne-a promis ca va fi cu noi pana la sfarsitul veacului .
    Mai bine sa iesim din „organizatiile administrative” ale ortodoxiei oficiale ce fac parte din trupul CMB si sa cautam Biserica -trupul lui Hristos acolo unde e si sa ne alipim lui , caci fara taine si viata duhovniceasca nu ne vom mantui !

    Apreciază

 5. Offff, mai oameni buni, Miscarea ecumenica , adica unirea tuturor religiilor este = noua ordine mondiala , biserica lui Isus este formata din cei care l-au primit ca stapin al vietii lor , auzi ” sectanti” , cum ramine cu dragostea lui , a 11-a porunca , sau cumva esti mai deosebit decit altii? Ai tu scris Cuvintul lui Dumnezeu in inima ta ? Pai atunci nu ai avea de ce sa te cramponezi de cuvinte , vorbeste despre ceea ce a facut Isus in viata ta si astfel zidesti pe ceilalti . ” Cine se stie fara pacat sa dea primul cu piatra…” Va iubesc !

  Apreciază

  1. Horia,
   Mai citeste te rog Biblia si arata tu unde scrie sa avem dragoste fata de eretici .
   Poate vei avea sinceritatea de a recunoaste ca Biblia indeamna clar la separarea de eretici , necredinciosi si pagani .
   Dragostea pe care tre sa o avem pentru ei este de a-i ajuta la nevoie si la necaz , nu de a-i iubi pentru invataturile lor eretici si ratacite .

   Apreciază

 6. Trebuie spus ca „Bibliile” tiparite sub egida SBIR , care sunt impartite abitir prin parcuri de sectantii de ziua a saptea , care subliniaza ca sunt traduse de „preoti ortodocsi” , au vechiul testament tradus dupa textele masoretice , iar in Noul Testament cuvantul preot trimite la explicatia „batran” din josul paginii , ceea ce arata de ce sectantii se straduiesc atat sa conteste preotia ortodoxa – pentru a se disculpa de acuzatia inexistentei succesiunii apostolice …
  Din acest motiv sectantii sustin ca doar Iisus a fost preot , ceilalti fiind pastori .
  Acestea sunt abaterile la prima vedere , caci nu am reusit sa rasfoiesc prea mult o asemenea „biblie” oricat am vrut …

  Apreciază

  1. @ marin
   din pacate, vezi ca aceste biblii au girul BOR. trebuie sa tinem bine de Bibliile vechi pe care le avem, caci in curand nu se vor mai gasi decat aceste facaturi de biblii.

   Apreciază

   1. Stiu ca „bibliile” alea au girul BOR – e inca un act de apostazie si tradare a lui Hristos facut de BOR !
    Eu unul sunt „stilist” ( corect ortodox ) de slatioara , si am luat o biblie din aceea numai pentru a vedea ce nereguli se regasesc in ea .
    Personal am o Biblie tiparita de manastirea AMD Busuresti ( BOSV) dupa editia din 1914 si pot spune ca e minunata fata de toate absolut toate editiile BOR care dupa 89 nu au tiparit decat dupa textele masoretice , nu dupa septuaginta …

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: