Păcatul originar și Biserica Noii Ordini Mondiale

„În scopul realizării viziunii lor globale asupra păcii în lume, fără a forţa apariţia unui gol ei trebuie să aibă o organizaţie inter-religioasă bazată pe credinţă care să impună ordinea în lume prin aderarea la noua biserică mondială.”

One News Now (ONN) a postat un articol despre o organizaţie, Consiliul Mondial al Diplomației Spirituale (SDWC), care ajută liderii globali să înţeleagă dinamica spirituală a problemelor geopolitice.

De pe site-ul Diplomaţiei spirituale:

Scopul nostru este de a reduce ura şi de a elimina războaiele între naţiuni, cu ajutorul vastelor resurse, neutilizate, de dragoste găsite în Biblie şi în alte cărţi sfinte tradiţionale.

… În mediul global extrem de astăzi , diplomaţii americani sunt incapabili de salvarea civilizaţiei. Prin urmare, ca o cale de ieşire din impas la nivel mondial, toate ţările lumii trebuie să ia o decizie spirituală. Eu văd o soluţie în pocăinţă globală a tuturor naţiunilor, America fiind prima. După finalizarea acestei pocăinţe la nivel mondial, implicarea Coordonatorului Ceresc al vieţii este necesară pentru a rezolva problema supravieţuirii pe pământ.

În aceste condiţii, noţiunea de Diplomaţie spirituală poate juca un rol crucial. Acest nou concept spiritual-politic oferă o soluţie la conflictele din lume, folosind valorile spirituale ale părţi opuse. Oamenii pur şi simplu nu mai au încredere unii în alții, în special în diplomaţi. Dar, ei pot crede în puterea valorilor spirituale ale oamenilor pe care aceștia îi reprezintă.

Una din marile realizări, aparținând unui membru din grupul de co-fondatorii, Mihail Morgulis , include dărâmarea cortinei de fier spirituale din Rusia . O altă personalitate a mişcării bisericii, Phillip Yancey , este un fost un membru al delegaţiei lui Morgulis în Rusia.

Interviul ONN cu autorul şi diplomatul Michael A. Markham din cadrul SDWC, asupra rapoartelor privind progresul  „noii ordini mondiale”, încurajând creştinii americani să devină mai educaţi cu privire la subiect.

Este furnizat și un link către un document de 14 pagini care detaliază beneficiile Noii Ordini Mondiale şi care explică rolul viitorului guvern unic mondial şi al bisericii mondiale …

Iată câteva puncte:

[Diplomaţia spirituală] Este o mişcare care permite liderilor să vadă biserica ca o transcendere a istoriei lumii prin unitatea lui Dumnezeu, o viziune care este înrădăcinată într-o realitate istorică, în religiile tradiţionale ale iudaismului, creştinismului şi mahomedanismului. -PG 2

Noi, în Diplomaţie spirituală suntem îndeosebi axați pe următoarele elemente de bază şi, în general, pe nevăzuta spiritualitate în crearea unui guvern unic mondial. -PG 3

În Diplomaţia Spirituală noi vedem bogăţia lumii ca pe ceva privativ de libertate şi oamenii şi guvernele au responsabilitatea dezvoltării spirituale a omenirii, și nu a îmbogăţirii personale  fără justă cauză. PG-4

Instrumentele de punere în aplicare a „Noii Ordini Mondiale”, sunt operarea şi controlul autorităţilor de reglementare la nivel mondial. In prezent vedem că Naţiunilor Unite şi OCDE şi FMI, împreună cu alte instituţii internaţionale, pun în aplicare ordine de sancţiuni economice specifice grupurilor și statelor care refuză să se conformeze agendei globale. PG-5

A fost nevoie de incredibil de mulți  funcţionari publici şi experţi birocratici în reglementări internaţionale şi transnaţionale (plătiți de contribuabili), pentru a proiecta şi implementa agenda globală. PG-5

Noi credem că aceste instituţii la nivel mondial, multe nevăzute şi secrete, nu acţionează sub autoritatea propriilor lor guverne politice, ci de fapt sunt ghidate de către forţele nevăzute pe care mulţi le numesc „Noua Ordine Mondială”. PG-5

Deoarece aceste grupuri super-internaţionale şi transnaţionale sunt confidenţiale, secrete uneori, lucrând împreună, prin alianţe formale şi informale şi prin tratate, ele sunt percepute a fi implicate într-o conspiraţie împotriva statelor naţiune şi a particularilor din aceste state. -Pg5

Deci, după cum putem vedea,  factorii de decizie politică la nivel global în întreaga lume, sunt în căutarea unui organism internaţional pentru a asigura viitorul omenirii-PG 6.

Ce se va întămpla în cazul în care se renunţă la suveranitatea naţională a statelor? Cât de dispuse vor fi marile grupuri culturale tradiționale din interiorul şi din afara Organizaţiei Naţiunilor să răspundă pozitiv ameninţării pierderii identității culturale şi religioase. -PG 6

Aceste aspecte le vom aborda în partea II, atunci când vom explora apariţia unei „Biserici universale”, pentru a da credibilitate morală şi spirituală unei „Noi Ordini Mondiale”. PG 6

PARTEA II

Un nou guvern global în curs de dezvoltare va nevoie de o bază ideologică spirituală şi de o nouă viziune asupra realităţii pentru a sprijini o Nouă Ordine Mondială. Nouă cultură globală va nevoie de o nouă religie, bazată pe credinţă, care este, în general, menţionată ca „Biserica Universală”, în New Age. PG-7

În „Noua Ordine Mondială”  guvernul global are nevoie să controleze biserica şi organizaţiile religioase, acesta fiind motivul pentru care el va sprijini şi va participa la formarea „Bisericii Universale”. Pg-8

În scopul realizării viziunii lor globale asupra păcii în lume, fără a forţa apariţia unui gol, el trebuie să aibă o organizaţie religioasă bazată pe credinţă, care să impună ordinea în lume prin aderarea la noua biserică mondială. PG-8

Noua Ordine Mondială trebuie să ocupe gîndirea religioasă şi spirituală a culturii pentru a exercita controlul. În acest cadru, ei şi liderul lor trebuie să fie în măsură să prezinte şi să demonstreze legătura lor cu puteri supranaturale, validîndu-și astfel chemarea la ordine şi supunere. Pentru aceasta va avea nevoie de preoţime PG-8.

Noua Ordine Mondială încearcă să modifice comportamentul uman şi social într-o infrastructură a Noii Ordini Mondiale în cadrul unei  Biserici Universale. PG-9

Pentru a modifica şi schimba cultura şi societatea ei au nevoie să modifice ADN-ul global (genetica), mediul (încălzirea globală), economia (International Banking) şi mintea umană (psihologia de masa)-PG 9

Problema de astăzi  a Guvernului nu este atât de mult modul în care controlează corpul, ci modul în care acesta poate controla spiritul omului şi chiar Duhul lui Dumnezeu. -PG9

Guvernele sunt în căutarea unor modalităţi de manipulare a emoţiilor şi sentimentelor omului. În scopul de a controla viaţa oamenilor un guvern represiv trebuie să fie capabil să manipuleze şi controleze sufletul şi spiritul culturii. PG-9

.. Credem că liderul Noii Ordini Mondiale va face tot ce poate pentru a modifica genetic înfățișarea omului. Pentru a schimba natura păcătoasă inițială a omului este nevoie de un nou organism biologic şi social. Viu  dar construit (fabricat) din punct de vedere fizic şi psihologic. Folosind genetica și produse farmaceutice pentru modificarea comportamentului . Avem din trecut (o lucrare de speculaţii profetice) care se referă la această problemă  „Revoluţia Psihogenetică”. PG-10

Noi, cei din Diplomaţia Spirituală vedem drept obiectiv final al noii ordini pe ordinea de zi a „păcii în lume”,  eliminarea păcatului uman prin recondiţionarea şi recrearea naturii omului. PG-10

Ce guvern naţional poate să se ridice împotriva unei astfel de agende sociale puternice şi ideologice? Cine poate sta împotriva unei politici globale, împotriva corectării imperfecţiunilor personale şi  a păcatului-PG? 10

De la fermier  până la cercetătorul în fizică nucleară, toți vor fi supuși Noii Ordini Mondiale, nu se va pemite nici o crâcnire. Alegerea va fi  între reproiectarea biologică sau eliminarea fizică. Acesta a fost mesajul lui George Orwell, în cărţile sale  Animal Farm şi 1984 -. pg 10

Drepturile omului nu vor mai fi umane ( personale), inalienabile, ci acordate și garantate de către guvern, deoarece el determină ce este benefic pentru auto-interesele sale şi ale societăţii. PG-10

În cadrul noului sistem ceea ce a fost cândva considerat natura umană va fi  considerat eronat şi va avea nevoie de reparaţii. Nu contează dacă această natură a fost personală, tribală sau culturală. Vechea ordine va fi eliminată şi înlocuită cu noua ordine. PG-10

Populaţia și redistribuirea bogăţiei  precum şi culturile sale tribale vor permite crearea unei noi ordini sociale care va înlocui vechea cultură. PG-10

Pentru asigurarea introducerii cu succes a noii religii şi a Bisericii Universale va fi nevoie un lider care poate schimba realitatea percepută sau convingerile religioase ale societăţii PG-11.

Biserica Universală (fără confirmarea tradiţională a lui Dumnezeu), în conformitate cu Noua Ordine Mondiala va oferi un loc pentru activiştii seculari şi atei, care nu  vor putea activa în conformitate cu legislaţia Sharia şi ordinea de zi  a agendei musulmane în special în domeniile văzute de ei  ca drepturi ale omului. – PG 12

Noi prevedem că grupurile din spatele bisericii la nivel mondial vor iniţia o cerere de înregistrare la nivel mondial pentru toate confesiunile religioase pentru a fi enumerate, cu detalii privind nume, adrese, înregistrarea liderilor religioși şi a informaţiilor despre secte, cum ar fi :şiiţi, sunniţi, catolici, protestanți, budiști hinduși şi chiar păgâni. PG-12

Punctele de vedere religioase tradiţionale cu privire la crearea pământului şi cine este responsabil pentru menţinerea lui vor fi redefinite în cadrul bisericii globale.  Punctul de vedere tradiţional cum că Dumnezeu a dat stăpânirea asupra pământului  omului de El creat va fi respins sau modificat pentru a fi interpretat astfel încât să fie privit mai mult colectiv decât individual., pg12

Noua religie va utiliza tehnologia pentru a-și consolida influența asupra sectoarelor tehnologice informaționale globale cu privire la divertisment și propagandă. Acestea vor integra şi vor folosi schimbările de generaţii din noua dinamică socială pentru a opera cu tradiționalul stat național  şi modelele politice. PG-12

Ei vor folosi noile media globale şi mişcările de mediu pentru a distruge sistematic structurile culturii şi valorile sociale precum şi  influenţa culturală occidentală, inclusiv instituţiile politice şi guvernamentale. PG-12

Noua biserică își va impune punctul ei de vedere în avansarea culturii lumii prin integrarea a ceea ce numim cultură pop, cultura populară şi a divertismentului. Industria filmului este şi va continua să fie mai mult decât un divertisment, dar mai ales o încercare de a crea o nouă formă de artă pentru a explora o posibilă cultură mondială a viitorului, una a unei ordini sociale a maşinilor, calculatoarelor şi a omului. O luptă pentru a defini şi redefini natura omului şi a sufletului său; cine a creat omul şi ce vrea Creatorul lui PG-14.

Dar noi vedem Biserica Universală ca parte integrantă a guvernului global al Noii Ordini Mondiale. Vedem Noua Biserică ca o organizaţie care va fi folosită pentru a controla omul, nu pentru a-l elibera pe om , o biserică care va avea o autoritate centrală şi o agendă centrală care urmează să fie pusă în aplicare de către membrii săi. PG-14

Noi vedem Biserica Universală actuală din SUA ca parte a universalismului  în care se consideră că există un adevăr universal şi că acest adevăr se extinde mult dincolo de orice limiră teologică, socială sau geografică, pag. 14

Noi nu vedem noua „Biserică Universală”, ca pe o adunare de indivizi care se întâlnesc să se închine unui Dumnezeu personal tradiţional.

Vedem biserica nouă, in curs de dezvoltare, provenind  de la aceleaşi spirite intelectuale, care creează şi promovează Noua Ordine Mondială

„O religie veche sau nouă, care a subliniat măreţia Universului aşa cum a fost relevat de ştiinţa modernă, ar putea fi capabilă să atragă mai departe rezerve de reverenţă şi veneraţie greu lovite de credinţele convenţionale. Mai devreme sau mai târziu, o astfel de religie va apărea.” Carl Sagan

” Religia viitorului va fi o religie cosmică. Aceasta ar trebui să transceadă Dumnezeul personal şi să evite dogma şi teologia. Acoperind atât (latura) naturală cât şi spirituală, ar trebui să se bazeze pe un sentiment religios care rezultă din experienţa tuturor lucrurilor naturale şi spirituale, ca o unitate semnificativă ” Albert Einstein.

Noi credem ca noua „Biserica Universală” şi liderul acesteia va fi  forţa spirituală din spatele Noii Ordini Mondiale, care va fi organizaţia de fațadă  a noii ordini de zi spirituale în vederea schimbării naturii umanităţii PG-14.

7 gânduri despre „Păcatul originar și Biserica Noii Ordini Mondiale”

 1. BALAURUL ADICA SATANA, INTODEAUNA SA AMESTECAT SA DENATUREZE TOT CE ,,DUMNEZEU A STABILIT PRIN CREATIE ,SI PRIN RASCUMPARARE IN SANGELE ISPASITOR A LUI ISUS..SI DACA N-A PUTUT SAL L BIRUIE PE ISUS ,INTAI PRIN OFERTA INPUSTIE APOI PRIN TORTURA DE PE CRUCE ,ISUS EROUL MANTUIRII NOASTRE PRIN MOARTE LA INVINS PE SATANA ,SLAVA LUI ISUS PENTRU BIRUINTA CASTIGATA PENTRU NUI CU MARELE PRET AL VIETII LUI DANDU-NE DREPTUL SA FIM LIBERI SA-L ALEGEM DIN DRAGOSTE NU PRIN FORTA, NELEGIUITILOR ,A-TI VAZUT VOI SAU SCRIE IN ISTURIE CA ISUS SI-A INCINS SABIA SI A PLECAT SA CASTIGE LUMEA? CUM FACE-TI VOI AZI DOMNILOR ,CEI CE VA FACETI O CLICA NUMITA ORDINE MONDIALA?ASTAI TACTICA DIAVOLULUI CARE SPARGE USA DACA NU-I DAI DRUMUL ,IAR ISUS POLITICOS BATE LA USA apocalipsa 3 20,CINE ALTCINEVA DECAT SATANA STA IN FRUNTEA PERSECUTIEI IMPOTRIVA ADEVARULUI STABILIT DE DREPT APARTINAND LUI DUMNEZEU,INCEPAND DIN ZILELE LUI ABEL ACELASI SPIRIT STA LA BAZA PERSECUTIEI CARE A OMORAT PE PROFETI ,PE SFINTII APOSTOLI SI CARE A -TI BANTUIT CA STAFIILE LUMEA IN EVUL MEDIU TIMP DE 1260 DE ANI,A-TI DECAPITAT SI ARS PE RUGURI CREMA NATIUNII PENTRU CA ARATA LUMII ADEVARUL? HUGHENOTII DIN FRANTA IN NOAPTEA UNUI SFINT ,,BARTOLOMEU ,,IA-TI UCIS 50 OOO DE SUFLETE NEVINOVATE CARE NU CREDEAU CA VOI, SUB O ETICHETA A CRESTINISMULUI A-TI FACUT ,,LUCRAREA DRACULUI ,,CE ALCEVA DECAT CRIMINALI IN SERIE GENOCID GENERAL ,CU COROANE PUSE PE CAP ,A-TI INGROZIT LUMEA PANA CE ,BUNUL DUMNEZEU A INTERVENIT SI PUTEREA CORNULUI MIC,DIN DANIEL 7,25,ADICA PUTEREA PAPALA ,A SUFERIT RANA DE MOARTE PRIN DUCEREA IN CAPTIVITATE AL PREA SFINTIEI SALE PAPA ,ADICA CEL MAI VITREG PARINTE ,CARE AVEA PE MAINI SANGELE A MILIOANELOR DE CRESTINI ,CARE NU S-AU SUPUS DOCMELOR STABILITE CAM TOT LA FEL CUM DIN NOU VRETI S-O FACE-TI DIN NOU? STIM DOMNILOR CA VA VENI TIMPUL VOSTRU SA VA FACETI DE CAP CA SA POATA VENI MANIA LUI ,,DUMNEZEU PESTE TOTI CARE VOR INCALCA LEGEA LUI DUMNEZEU ADICA CELE 10 PORUNCI DECRET DIVIN DAT LA SINAI ,SI TOTI ACEI CE VOR PAZI ACEASTA LEGE VOR FI SALVATI DE CEA MAI INALTA AUTORITATE DIN UNIVERS ,APOC 14 ,12, AICI ESTE RABDAREA SFINTILOR CARE PAZESC PORUNCILE LUI DUMNEZEU SI CREDINTA LUI ISUS ,,IAR TOTI CEI CE SE VOR INCHINA FIAREI SI ICOANEI EI VOR BEA DIN PAHARUL MANIEI LUI DUMNEZEU ,SI VOR FI OBIECTUL CELOR 7 PLAGI APOC 14 9-11.ACEST MATERIAL ESTE BAZAT PE SFINTA SCRIPTURA SI SPIRITUL PROFETIC CARE ARATA DERULAREA EVENIMENTELOR PRINTR-O CARTE NUMITA ,,TRAGEDIA VEACURILOR, STIM TOATE MAGARIILE CARE LE-ATI FACUT DOMNILOR SI CE VE-TI FACE AVEM BUSOLA NU SANTEM DEZORIENTATI SI AVEM FAGADUINTA CA DUMNEZEU NU-SI VA LASA MOSTENIREA LUI SA VA BATE-TI VOI JOC DE EA ,SCRIE DEMULT PROFETUL DANIEL IN CAP 12 ,1 INZIUA ACEEA SE VA SCULA MARELE VOIVOD MIHAIL OCROTITORUL POPORULUI LUI DUMNEZEU ,,,,,, NOI VOM AVEA SCAPARE CA CEI 3 TINERI EVREI DIN CUPTOR SI DANIEL DIN GROAPA LEILOR ,, VA INTREB PE VOI CARE DUMNEZEU VA POATE SCAPA DIN MANA CELUI CARE VA DECLANSA TOATE LEGILE FIZICE IMPOTRIVA CELOR CARE S-AU DAT DREPT DUMNEZEI SI AU FACUT CE AU FACUT ADICA CEI MAI RAU ,NU UITATI RAUL VA PIERI PENTRU TODEAUNA SI PLANETA SE VA ODIHNI 1000 DE ANI DE TOATA ACTIVITATEA SATANICA APOI VA VENI FOCUL SI VA ARDE CHIAR SI DRACUL IMPREUNA CU TOTI SLUJITORII LUI


  Apreciază

 2. Dumnezeu a ales din 2004 octombrie cine va conduce religia mondiala. Un om numit prooroc ,unul nedorit de lume ,dar mai ales de mariile voaste care va-ti facut mari Dumnezei lumesti azi pe terra. Spre nefericirea voastra a tuturora,mari draci cu coarne. Dumnezeu azi spune de o ascultare a tuturor oamenilor de prooroc nu de o biserica mondiala frate cu dracul. Pe terra se va instala o singura religie pentru toti oamenii. ,una dictata de Dumnezeu proorocului. Cine e cu mine e cu Dumnezeu,cine nu merge dupa mine merge dupa dracul care lucreaza in lume de ani si ani ,pentru inselarea omului naiv[ca si voi]. Una religie pe terra va fi formata de omul numit de Dumnezeu in acest lucrul, nu de toti indivizii care au cate o idee unica demonic inspirata. Religia care e numita a fi una universala e o religie ORTODOXA cu ceva modificari. La prooroci va intra si Profetul Mohamed din islamisn deoarece a fost un om inspirat de Dumnezeu,,si Nostradamus,si alti oameni inspirati de Dumnezeu care sunt trecuti in rindul sfintilor[vezi acele trupuri neputrezite cum e cel ai sfintei Paraschiva] . Acesta e ordinul lui Dumnezeu privitor la una religie pe terra. Celor care nu le convine Legea lui Dumnezeu spusa prin proorocul de azi sa fie sanatosi. Si-u gresit cariera total ,locul lor e la sapa nu la mapa. Iubirea ,legea lui Dumnezeu pentru om nu admite n razboaie ,n lupte in proclamarea unei unice religii pe terra.Sa vezi si sa nu crezi cum va da dracul din coada prin vociferarea unora nemultumiti total de ordinul lui Dumnezeu de azi dat lumi. Cei nemultumiti vor trece de partea Anticristului,si vor soarta scrisa dracului in Apocalipsa lui Ioan. Dumnezeu va curata terra de tot raul unora certati cu legea divina. Poruncile lui Dumnezeu date omului sunt cele 10 porunci date pe Sinai lui Moise,apoi spuse de Iisus,fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu judeca lumea prin ascultarea de Iisus , de proorocul de azi. pus pentru aflarea adevarului de catre lume. Proorocul de azi nu doreste raul nimanui ci doreste binele pentru toti oamenii,fara a face nici un fel de rasism, Va iubesc pe toti si la toti va doresc pamintul cel nou si cerul nou[aici veti afla mai tarziu ce fel de cer este acesta,ortodoxia stie ceva aici].Profetul Mohamed nu e de speria pentru lume,ci e foarte pasnic,si intelegator.Mai neintelegatori sunt fortele oculte care lucreaza cu dracul.Astept ascultarea tuturora pentru ca terra sa nu fie lovita de bata lui Dumnezeu de azi care e foarte Viu pentru toti locuitorii ei.

  Apreciază

 3. …OMUL TREBUIE ELIBERAT, NU SUBJUGAT.
  …BIBLIA ZICE. CUNOSCIND ADEVARUL, ADEVARUL TE VA FACE LIBER.
  …DECI,NICI VOI NU SINTETI LIBERI, VORBIND DE SUBJUGARE.
  –SINGURUL ELIBERATOR, SI SALVATOR AL INDIVIDULUI SI OMENIRII, ESTE –ISUS–
  …SINGURA GLOBALIZARE SANATOASA CARE NU FACE RAU NIMANUI, ESTE GLOBALIZAREA IN DUMNEZEU PRIN ISUS.–RESTUL ESTE DEZASTRU–.
  …,,VEDETI,, CA ,,BINELE,, PE CARE AVETI INPRESIA CA IL FACETI OMENIRII, SA NU FIE DE FAPT DEZASTRU.
  …NEINTELEGEREA ADEVARULUI BIBLIC, ESTE CAUZA TUTUROR RELELOR SI DEZASTRELOR DIN LUME.
  …BIBLIA ESTE SCRISA, DE INDIVIZI UMANI–DUMNEZEI–AJUNSI LA APOGEUL INTELEGERII SI CUNOASTERII, PRIN STUDIU SI CERCETARE. GEN 1cu 1. ioan 1 cu 1.
  …ESTE O CONSTITUTIE MONDIALA, UN STATUT MONDIAL, SI UN COD DE LEGI CARE INDIVIDUL SI OMENIREA TREBUIE SA LE RESPECTE PT A SE MENTINE SANATOSI.–IN ARMONIE CU DUMNEZEU–. IOSUA–1 cu 8. 10 cu 13.

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: