Studiul de paleogenetică care a bulversat România. Nu suntem urmaşii Romei

Ceea ce a bulversat, probabil, cel mai mult spaţiul media românesc în cursul anului 2012, a fost studiul de paleogenetică realizat în Germania de domnul Prof. univ. dr. Alexander Rodewald, directorul Institutului de Biologie Umană şi Antropologie al Universităţii din Hamburg, şi doamna Dr. Georgeta Cardoş, cercetător ştiinţific biolog, specialist în genetică.

Potrivit concluziilor acestui studiu, populaţia actuală a României este clar înrudită cu populaţiile care au locuit pe teritoriul României în epoca bronzului şi a fierului, adică acum 2.500 – 5.000 de ani, un lucru care pune în evidenţă continuitatea acestui popor, în pofida tuturor vicisitudinilor istoriei.

Înainte de a aduce în discuţie şi celelalte concluzii uimitoare ale studiului, care răstoarnă teoria romanizării Daciei şi a descendeţei romane a poporului român, să vedem ce este paleogenetica şi ce a presupus această cercetare, realizată în Germania, pentru a fi cu bine dusă la capăt… Prin urmare, am putea spune că Paleogenetica este o “fereastră“ către trecutul omenirii.

Fiind un domeniu de studiu al ADN degradat, Paleogenetica poate aduce informaţii importante despre originea şi evoluţia omului şi a genomului uman, migraţiile populaţiilor umane, relaţiile de înrudire dintre populaţiile umane vechi şi cele actuale. Aşadar, ne poate spune, printre altele, cine ne sunt strămoşii reali. Iar strămoşii noştri reali nu sunt romanii, ci traco-geto- dacii.

 

 • Cum s-a ajuns la această concluzie şi la altele, chiar şi mai şocante?

Iată povestea acestui studiu de paleogenetică: în toamna anului 2001, în urma unei discuţii purtate între domnul Decan al Facultăţii de  Biologie (Universitatea Bucureşti), Prof. univ. dr. Călin Tesio şi domnul Prof. univ. dr. Alexander Rodewald, se naşte ideea realizării unui studiu de paleogenetică având ca scop determinarea originii poporului român. Un astfel de demers presupunea compararea genetică a unor rămăşiţe osoase aparţinând populaţiilor vechi care au trăit pe teritoriul României cu situaţia genetică actuală a populaţiei acestei ţări, pentru a se verifica gradul de înrudire.

În proiect s-au alăturat, pe parcurs, antropologii Andrei Soficaru şi  Nicolae Miriţoiu de la Institutul de antropologie Francisc Rainer al Academiei Române, care au oferit cea mai mare parte a materialului osos studiat. O altă cantitate de material osos a fost pusă la dispoziţie pentru studiu, de doamna dr. Alexandra Comşa de la fostul Institut de Tracologie al Academiei Române. În total, studiul a avut la dispoziţie material osos din peste 20 de situri din România (bazinul carpato danubiano-pontic), de la un număr de 50 de indivizi aparţinând populaţiilor vechi (22 din epoca bronzului, 28 din epoca fierului).

În  ceea ce priveşte probele de sânge de la populaţia actuală a României, acestea au fost obţinute prin sprijinul doamnei Prof. dr. Emilia Iancu, Director al Muzeului Omului din Ploieşti şi al Muzeului de Ştiinţe Naturale din Regiunea Prahova, respectiv prin sprijinul doamnei Dr. Dorina Bănică, de la Institutul Marius Nasta şi Clinica de Ftisiologie Bucureşti.

Si cum o cercetare întinsă pe mai mulţi ani (2003-2006) are şi cheltuieli importante, precizez faptul că acestea au fost finanţate majoritar din bugetul directorial al Institutului de Biologie Umană şi  Antropogie al Universităţii din Hamburg, Germania, prin sprijinul domnului Prof. univ. dr. dr. Alexander Rodewald, directorul instituţiei  de DAAD – Germania şi prin Programul Sokrates Erasmus al Uniunii Europene.

Munca efectivă de cercetare a fost realizată de doamna Dr. Georgeta Cardoş, în cadrul lucrării de doctorat a domniei sale, o muncă dificilă şi de lungă durată în care condiţiile de securitate ale probelor genetice  au fost atât de stricte, pentru a preveni contaminarea, încât până şi curăţenia din laborator a fost realizată exclusiv de doamna Dr. Georgeta Cardoş.

Având la dispoziţie toate aceste informaţii putem înţelege foarte uşor  complexitatea demersului şi prestigiul incontestabil al persoanelor şi instituţiilor implicate. Concluziile studiului s-au dovedit, până la urmă, bulversante pentru spaţiul românesc deoarece ele răstoarnă principala teză a istoriei României, cea a etnogenezei poporului român.

Limba-daca-wwDar pentru a evalua în ansamblu şocul cultural provocat de prezentarea publică a concluziilor studiului, să le prezentăm:

– Între actuala populaţie a României şi populaţiile care au trăit pe  teritoriul acestei ţări acum 2.500 – 5.000 de ani există o clară înrudire  genetică, ceea ce vorbeşte despre o continuitate incontestabilă a poporului român pe aceste meleaguri. Chiar dacă există şi urme  genetice aparţinând diverselor populaţii migratoare care au trecut pe aici, fondul genetic de bază dovedeşte continuitatea şi legătura cu populaţiile vechi;

– Actuala populaţie a României se înrudeşte genetic în special cu populaţiile Greciei şi ale Bulgariei, care s-au dezvoltat într-un spaţiu locuit cândva de traci, cu care s-au şi amestecat, şi doar într-o mică măsură cu populaţia italiană;

S-a mai dovedit, iar aceasta este cea mai şocantă concluzie a  studiului, că o parte dintre italieni, în special cei din nord, sunt la rândul lor înrudiţi genetic cu populaţiile vechi care au trăit în Arcul  Carpatic acum 2.500 – 5.000 de ani. De unde concluzia halucinantă că nu noi suntem urmaşii Romei, ci o parte dintre italieni sunt urmaşi ai tracilor.

Totuşi, există o aparentă contradicţie: dacă noi suntem urmaşii traco-geto-dacilor, iar o parte dintre italienii au la rândul lor rădăcini tracice, de ce astăzi românii şi italienii se înrudesc genetic atât de puţin?

Explicaţia pare să fie cât se poate de simplă: la sosirea tracului Enea  (considerat de istoricul roman Titus Livius, fondatorul Romei ) în penisula italică, aici trăiau şi alte triburi cu rădăcini tracice – venetii şi  etruscii, aceştia din urmă dând primii regi şi alfabetul noului regat, viitoarea Romă Imperială. Totuşi, în penisula italică trăiau, în afara populaţiilor cu rădăcini tracice, şi populaţii aparţinând altor familii etnice – sabinii şi samniţii.

În timp, aceste populaţii s-au amestecat între ele. Apoi, Roma Imperială a dus o politică agresivă de amestecare a populaţiilor în interiorul Imperiului. Astfel, dacă ne referim doar la capitala Roma, constatăm că avea un număr important de cartiere etnice – cartierul grecesc, evreiesc, hispanic ş.a.m.d.

Nu în ultimul rând, pentru aproape 1.400 de ani, între 476, anul căderii Romei şi 1861, anul unificării Italiei, Italia nu a existat ca stat naţional, această perioadă fiind marcată de o serie de invazii şi strămutări de populaţii.

Cu alte cuvinte, istoria penisulei italice este marcată de trei etape esenţiale în care populaţiile cu rădăcini tracice s-au amestecat cu  celelalte, diluându-şi semnificativ contribuţia etnică în acest spaţiu.

Iata că, privind din această perspectivă, orice aparentă contradicţie dispare, deoarece putem înţelege de ce, astăzi, deşi o parte dintre italieni, în special cei din nord, se mai înrudesc genetic cu populaţiile  care au locuit în spaţiul carpatic acum 2.500 – 5.000 de ani, populaţiile României şi ale Italiei, în ansamblul lor, se înrudesc genetic foarte puţin.

În concluzie, rezultatele studiilor de paleogenetică sunt intărite de izvoarele istorice, iar mesajul final este cât se poate de limpede: nu noi suntem urmaşii Romei, ci o parte dintre italieni sunt urmaşi ai tracilor. Cu toate că acest studiu de paleogenetică are o importanţă uriaşă în  stabilirea adevărului istoric, cu toate că concluziile lui sunt extrem de  folositoare interesului naţional, instituţiile statului român şi forurile  academice şi universiatare româneşti care au căderea să îl cerceteze, îl ignoră cu o impardonabilă indiferenţă!

Fiind curios să aflu dacă autorii studiului au fost contactaţi de  reprezentanţii statului român sau de vreo instituşie universitară care să îşi arate, în mod oficial, interesul pentru acesta, i-am  întrebat, atât pe doamna Dr. Georgeta Cardoş cât şi pe domnul Prof.  Alexander Rodewald, despre o astfel de posibilitate.

Răspunsul a fost NU! A existat o singură situaţie în care cineva de la Academia Română a dat un telefon vorbind despre o posibilă expunere pe această temă, dar apelantul nu a mai dat niciun semn de viaţă după aceea. În rest,  tăcere maximă. Şi atunci apare fireasca întrebare: cui slujesc reprezentanţii Statului Român din politică, cercetare sau învăţământ?!…

Pentru că sunt trei concluzii mari şi late născute din acest studiu de  paleogenetică, concluzii care vin în sprijinul păstrării integrităţii  teritoriale a României, în folosul restabilirii adevărului istoric şi a  recuperării demnităţii poporului român:

1. Conform rezultatelor studiului de paleogenetică, poporul român se dovedeşte a fi continuatorul populaţiilor de acum 2.500 – 5.000 de ani şi locuitorul de drept al acestor melaguri, un lucru extrem de important, astăzi, când pretenţiile revizioniste maghiare încep din nou să se amplifice.

2. Faptul că această cercetare confirmă dovezile istorice care ne spun că romanizarea Daciei nu a fost posibilă şi nu s-a produs, că suntem un  popor mai vechi, continuator al „nemuritorilor” daci, este un motiv de mai mare mândrie naţională decât acela de a fi rezultanta unei etnogeneze formate ca urmare a unei presupuse împreunări a femeilor dace cu un amestec multietnic de colonişti şi soldaţi ai Imperiului  Roman.

3. Nu în ultimul rând, confirmarea surselor istorice care spun că romanii aveau la rândul lor rădăcini tracice, nu face decât să ne mărească şi mai mult respectul faţă de adevăratele nostre rădăcini, cele traco-geto-dacice, să ne redea şi mai mult demnitatea naţională furată!

De aceea, cred că toţi ar trebui să medităm la următoarele întrebări:

Îi putem considera loiali României şi poporului român pe politicienii, academicienii şi istoricii care ignoră sau combat acest studiu (fără ca măcar îl cerceteze!!!), în condiţiile în care concluziile lui sunt eminamente benefice pentru noi, românii?!

De ce să ignori sau să lupţi cu înverşunare împotriva acestor rezultate, dacă iubeşti România şi  Românii?!

Daniel Roxin – extras din cartea “Spiritul dacic renaşte

http://www.financiarul.ro/2013/09/20/studiul-de-paleogenetica-care-a-bulversat-romania-nu-suntem-urmasii-romei/

8 comentarii la „Studiul de paleogenetică care a bulversat România. Nu suntem urmaşii Romei

 1. DOVADA MINCIUNII NERUŞINATE numite « cercetări paleogenetice »

  În pseudo-documentar este o altă dovadă care demonstrează că Toxin NE SFIDEAZĂ INTELIGENŢA.
  Vă rog să revedeţi secvenţa în care Toxin vorbeşte despre CUM A AJUNS ENEAS din Troia la Roma.
  Căutaţi minutul 34.
  Ce PRETINDEAU cercetarile paleogenetice?
  Că DOAR 4% din italienii de azi sunt înrudiţi cu noi.
  Ce spune Toxin la minutul 34?
  “Se naşte o concluzie HALUCINANTĂ.
  Şi anume că NU NOI SUNTEM URMAŞII ROMANILOR ci
  o parte dintre ROMANI ERAU URMAŞII TRACILOR”
  Hai să reluăm “băbeşte” ce spune Toxin:
  Eneas ERA TRAC din Troia,deci Eneas ERA DIN NEAMUL NOSTRU ,genetic şi istoric vorbind.
  Deci FONDATORII ROMEI ERAU TRACI.Deci AVEAU PROFILUL NOSTRU GENETIC.
  Până şi TRAIAN ERA TRAC spune tot Roxin.
  Azi,NOI ROMÂNII,spune tot el,după cercetarile paleontogenetice,suntem înrudiţi 90% cu urmaşii TRACILOR din Bulgaria de azi şi zona Balcanilor.
  Dar tot NOI ROMÂNII suntem DOAR 4% înrudiţi cu ITALIENII.
  Să rezumăm:
  STRĂ-unicul ROMANILOR era TRACUL FONDATOR AL ROMEI ,Eneas.
  STRĂ-bunicul DACILOR era TOT TRAC şi s-a refugiat din Troia căzută în mâinile grecilor ,la nord de Dunăre să clădească o cetate în ţara care se va numi mai apoi DACIA.
  Dar ca să vezi,NOI ROMÂNII de azi,avem profile genetice asemănătoare DOAR ÎN 4% din cazuri cu italienii de azi? Şi asta DEŞI AVEM STRĂBUNICI DE ACELAŞI SÂNGE TRACIC,deşi până şi împăratul ROMAN TRAIAN ERA TRAC ?
  Adică BUNICII NOŞTRI ERAU FRAŢI dar noi şi cu italienii NU MAI SUNTEM DE ACELAŞI SÂNGE,DE ACELAŞI NEAM??????
  Noi nu ar trebui să fim…MĂCAR VERIŞORI???

  Dar ce spune TRANZITIVITATEA-O LEGE DE BAZĂ a logicii matematice?

  Că dacă A(ADN roman)=C(ADN trac) şi B(ADN ROMÂN)=C(ADN trac) atunci obligatoriu A=B.
  Adică A(ADN roman)= B(ADN ROMÂN)

  Dar aşa-zisele « cercetări paleogenetice » CONTRAZIC această LEGE DE BAZĂ a logicii matematice !
  toxinKGB afirmă că 96% din italieni NU AU ADN compatibil cu POPORUL ROMÂN!

  Dacă ROMANII erau URMAŞII TRACILOR ,şi italienii sunt urmaşii romanilor,de ce studiul „paleogenetic” spune că DOAR 4% din italieni sunt compatibili genetic cu ROMÂNII,tot URMAŞI AI TRACILOR?
  Ca să nu mai spun că la formarea POPORULUI ITALIAN au contribuit masiv şi GOŢII care după aceiaşi autori ai pseudo-documentarului erau TOTUNA CU GEŢII,strămoşii noştri.
  Deci cum putea UN PLUS DE ADN TRACO-GETO-DACIC(de la goţi)adăugat unei populaţii presupuse a avea DEJA ADN TRACIC(romanii urmaşii TRACULUI Eneas)) să ducă la apariţia unui popor(cel italian) cu un ADN 96% INCOMPATIBIL CU POPORUL ROMÂN(traco-geto-dac) ?
  Chiar NU VEDE NIMENI CĂ CEVA NU SE LEAGĂ?
  Ca să îl parafrazez pe TOXIN-KGB,se naşte o concluzie HALUCINANTĂ.
  Şi anume că:

  fie TOŢI ROMANII URMAŞI AI TRACULUI ENEAS TREBUIE SĂ FI MURIT împreună cu TOŢI URMAŞII GOŢILOR(despre care se afirmă că sunt tot geţi)şi de aceea doar 4% din italieni au ADN similar ROMÂNILOR,
  fie rezultatele “cercetarile paleontogenetice” SUNT MINCINOASE,
  fie Toxin-KGB ÎŞI BATE JOC DE INTELIGENŢA NOASTRĂ PE FAŢĂ.

  FRACTURA DE LOGICĂ a fost atât de şocantă încât am derulat filmul de cel puţin 5 ori până m-am convins că nu am halucinaţii auditive…
  În plus au fost studiate doar câteva schelete și de pe un areal restrâns.Dar în discuție este o zonă imensă unde au trăit MILIOANE de indivizi…
  E de prisos să reamintim că STRĂMOŞII NOŞTRI DACI ERAU INCINERAŢI după moarte.
  Ori prin ardere ABSOLUT TOT ADN-ul este distrus,chiar şi cel din pulpa dentară.

  Resturile de oase rămase mai pot fi doar datate cu carbon radioactiv.
  Dar să extragi ADN din resturi calcinate de oase este imposibil deoarece temperaturile înalte DISTRUG COMPLET ADN-ul.

 2. a bulversat romania??? a bulversat pe retardati ,pe cei care manca cacatt zi de zi din media dela emisiuni gen DAN CAPATOS,de la canale de televiziune gen Kanal D…etc. ! se stia…doar ca nu se recunoaste…RRom CICA EGAL TIGAN.. un alta atac la identitatea ROMANIEI !

 3. suparatule, esti penibil, ai carti din care te poti servi ca sa afli ca romanitatea e o aberatie, daca nu-ti place filmul!

  • Genomul uman

   În contextul actual agitat şi controversat privind originea şi evoluţia neamului românesc, cartea de faţă vă propune o călătorie genetică inedită care demonstrează de data aceasta cu puterea de netăgăduit a ştiinţei biologice că noi, românii de pretutindeni, suntem un neam unic, că noi nu suntem urmaşii Romei şi, ca atare, avem dreptul inalienabil de a fi consideraţi ceea ce, de fapt, suntem: urmaşi ai neamului daco-getic.
   Azi, oamenii de ştiinţă pot stabili traseul parcurs de strămoşii noştri, care, acum 60.000 de ani, s-au aventurat afară din Africa pentru a coloniza Europa.
   Paleogenetica şi paleoantropologia moleculară – două ştiinţe noi – reprezintă o adevărată fereastră spre trecutul omenirii, aşa cum de altfel susţine, cu îndreptăţire, prof.dr.Alexander Rodewald.
   Paleoantropologia, antropologia populaţională şi fizică, genetica umană şi moleculară, citogenetica, genetica biochimică, imunogenetica, genetica populaţionară, paleogenetica, biologia evoluţionistă, se constituie toate într-o nouă şi importantă sursă de evaluare ştiinţifică a trecutului uman de pe teritoriul vechii Dacii, actuala Românie.
   Concluzia cercetătorilor este clară: înaintaşii noştri au fost şi sunt străvechii daco-geţi. Această concluzie nu are arbitrariul opiniei, ci este bazată pe rigorile de netăgăduit ale ştiinţei genetice.
   Progresele din ultimii ani ai biologiei genetice au făcut posibilă analiza aprofundată şi corectă a specimenelor umane care au trăit în vremuri devenite înceţosşte în memoria noastră, aducând date importante despre aceşti strămoşi îndepărtaţi, astfel încât mitul originii noastre latine nu se mai reflectă nici în realitatea genetică prezentă.
   Cu toate că au avut loc şi unele mutaţii provocate de migraţiile din Epoca Fierului sau ca urmare a venirii pe teritoriul nostru a unor popoare migratoare, elementele genetice dominante au rămas cele de origine daco-getică.
   Tratatul distinşilor cercetători ştiinţifici şi doctori în genetică Georgeta Cardoş şi Alexander Rodewald este mai mult decât o pledoarie pentru adevăr, este adevărul însuşi.
   În ultimii 20 – 25 de ani, tehnicile de excepţie din laboratoare, analizele sofisticate, comparaţiile edificatoare cu alte genomuri umane, toate metodele noi, inimaginabile acum 50 sau 100 de ani, fac posibile acum descifrări genetice din mumii umane cu o vechime de peste 35.000 de ani, cum sunt resturile umane din Peştera Cioclovina.
   Mai mult decât atât, în ultimii zece ani, paleogenetica moleculară este domeniul cu înregistrări de succese remarcabile care confirmă multe dintre ideile care, înainte, erau simple ipoteze.
   În tratat sunt prezentate cercetările şi concluziile de paleogenetică moleculară făcute la populaţii vechi din Epoca Bronzului şi din Epoca Fierului şi care au trăit pe teritoriul actual al României. De asemenea, sunt scoase în evidenţă relaţiile surprinzătoare din punct de vedere genetic ale altor neamuri europene, în comparaţie cu neamul românesc.
   Meritul fundamental al autorilor cărţii este acela de a fi demonstrat ştiinţific structura genetică, originea, evoluţia şi răspândirea geografică a omului contemporan.
   De asemenea, dânşii au scos în evidenţă structura socială a populaţiilor vechi şi a celor actuale, combinaţiile genetice ale diferitelor popoare de-a lungul timpului şi importanţa pe care aceste descoperiri o au în medicina legală, în analiza şi diagnosticarea bolilor genetice, precum şi în modul prin care pot fi tratate.
   Ca urmare, descoperirile genetice au semnificaţii de importanţă vitală pentru viaţa oamenilor şi, de asemenea, ele contribuie fundamental la cunoaşterea şi evaluarea originii unui neam de pe pământ.
   Cartea Genomul uman este un veritabil şi demn de preţuit document, pentru că are ştiinţa ca structură şi ca fundament.
   Ideile care se desprind din paginile cărţii coincid cu ceea ce societatea pe care am onoarea să o conduc, „Reînvierea Daciei” („Dacia Revival”) afirmă răspicat de aproape două decenii: noi suntem urmaşii daco-geţilor şi nu ai romanilor, noi nu suntem urmaşii Romei!
   Adresez cele mai calde felicitări autorilor pentru uriaşa şi migăloasa pregătire ştiinţifică şi tehnică, pentru munca asiduă de laborator, pentru observaţiile pe care le-au prezentat într-o formă care să poată fi înţeleasă de un public mai larg, pentru sistematizarea materialelor, pentru fotografiile inspirate, pentru tabelele şi schemele revelatoare dar, mai ales, pentru superba lor pasiune ca oameni de ştiinţă pentru care adevărul nu are nicio legătură cu politica şi nici cu opinia altora.
   Recomand călduros această carte tuturor românilor care vor să ştie de unde se trag ca neam şi care vor să afle adevărul pe calea ştiinţei genetice. Vor putea constata pe baze ştiinţifice că, într-adevăr, Noi nu suntem urmaşii Romei! (dr. Napoleon Săvescu)
   Am spus-o si-o repet la infinit: Noi suntem DACI nu simbioze.

 4. sunt roman simt ca sunt dac iubesc acest tinut ca multi altii lupt pentru a convinge si pe apropiati ca nu suntem neam de „corcituri”si ca trebuie sa demonstram ca putem sa fim viteji sa aparam ce ne-au lasat stramosii nostri .Dar cu conducatorii de dupa si pana acum …? Romani cati mai sunteti trezitivaaaaa.

 5. Nimic nu este mai important decât faptul ca exista dovezi care atesta continuitatea romanilor pe acest teritoriu.

 6. Si cind te uiti pe strada toti arata ca niste turci degenerati !!??
  Bateti campii in modul tautologic, redundant si pleonasmic de ti se strepezesc dintii in gura.
  Iar actualii conducatori ai Romaniei de ce origine sunt de se comporta si actioneaza in acest hal incalificabil.
  Am vazut mai de mult pe youtube acest documentar si de atunci am ramas iritat si frustrat la culme cind am vazut lipsa de logica, eruditie si talent al celor ce avocatesc originile acestei populatii. Sunt penibili si ridicoli , la scoala in clasa 4-6 pe vremea mea se lua un maxim 5 pentru acest mod de rationamente si stil de naratiune, mai ales ca tema abordata este extrem de interesanta si importanta.
  Dar JP Morgan& Goldman-Sachs si Rothchild-zii oare ce giseft ar avea din aceste adevaruri istorice…. ca NU PRODUC BANI SI NICI BITCOINS SI NICI ….. nimic….. asa ca le vindem tara ( oare genetic numai tradatorii si vinzatorii au mai supravietuit din acele popoare stravechi !!??) restul se stramuta singuri in Spania si pe aiurea si teritoriul devine al altora care poate au mai mult respect fata de ei insusi( cum sunt ungurii…. care au dat afara manu militarii pe banditii de la FMI, de exemplu, iar noi ii pupam in rectum )

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s