POATE VĂ INTERESEAZĂ: Extinderea Regulamentului privind certificatul digital COVID la nivelul UE până la 30 iunie 2023

M-am gândit că poate vă interesează să știți că Parlamentul European dorește să prelungească utilizarea certificatelor Covid până la 30 iunie 2023.  Mai jos am extras câteva puncte de interes din acest document: 

Bruxelles, 3.2.2022
COM(2022) 50 final
2022/0031 (COD)

Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea,verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile privind vaccinarea, testarea și vindecarea de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID), pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19

1.1. Titlul propunerii/inițiativei
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2021/953 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19.

1.2. Domeniul (domeniile) de politică vizat(e)
Libera circulație a persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene
Redresare și reziliență

1.3. Natura propunerii/inițiativei
 o acțiune nouă
 o acțiune nouă întreprinsă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare36
X- prelungirea unei acțiuni existente
 o fuziune sau o redirecționare a uneia sau mai multor acțiuni către o altă/o nouă acțiune

1.4. Obiective

1.4.1. Obiectiv(e) general(e)
Obiectivul general al prezentului regulament este de a prelungi, cu 12 luni, perioada de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/953, care stabilește cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) cu scopul de a facilita exercitarea de către titularii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19.

1.4.2. Obiectiv(e) specific(e)
Obiectivul specific nr. 1
Continuarea operării și menținerea cadrului de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

1.4.3. Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care ar trebui să le aibă propunerea/inițiativa asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate.
Propunerea va prelungi operarea cadrului privind eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 pentru a facilita exercitarea de către titularii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. Acest lucru ar trebui să le permită cetățenilor UE și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație să demonstreze în continuare că îndeplinesc cerințele de sănătate publică impuse, în conformitate cu dreptul Uniunii, de statul membru de destinație.
Se va acorda sprijin în vederea menținerii infrastructurii tehnologice necesare pentru cadrul referitor la certificatul digital al UE privind COVID.

1.4.4. Indicatori de performanță
A se preciza indicatorii care permit monitorizarea progreselor și a realizărilor obținute.

Sistem aflat în funcțiune în perioada 2022-2023
Comisia ar trebui să se asigure că infrastructura digitală de sprijin de la nivelul UE rămâne în funcțiune, precum și că aceasta este operată și monitorizată în mod eficace.
1.5. Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1. Cerința (cerințele) care trebuie îndeplinită (îndeplinite) pe termen scurt sau lung, inclusiv un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a inițiativei

Cadrul referitor la certificatul digital al UE privind COVID stabilește formatul și conținutul certificatelor privind vaccinarea, testarea și vindecarea de COVID-19. Cadrul referitor la certificatul digital al UE privind COVID asigură faptul că aceste certificate sunt eliberate într-un format interoperabil și sunt verificate în mod fiabil atunci când sunt prezentate de titular în alte state membre, facilitând astfel libera circulație pe teritoriul UE. Se va aplica până la 30 iunie 2023.

1.5.2. Valoarea adăugată a intervenției Uniunii (aceasta poate rezulta din diferiți factori, de exemplu mai buna coordonare, securitatea juridică, o mai mare eficacitate sau complementaritate). În sensul prezentului punct, „valoarea adăugată a intervenției Uniunii” este valoarea ce rezultă din intervenția Uniunii care depășește valoarea ce ar fi fost obținută dacă ar fi acționat doar statele membre.

Motivele acțiunii la nivel european (ex ante): Obiectivele prezentei propuneri, și anume facilitarea liberei circulații pe teritoriul UE pe durata pandemiei de COVID19 prin menținerea unui sistem securizat și interoperabil pentru a emite și a verifica situația, din punctul de vedere al vaccinării, al testării și al vindecării, a titularului certificatului, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de fiecare stat membru acționând în mod independent, ci, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, pot fi realizate mai bine la nivelul UE. Prin urmare, este necesară o acțiune la nivelul UE.
Valoarea adăugată pe care se preconizează că o va avea intervenția Uniunii (ex post): În absența unei acțiuni la nivelul UE, este probabil ca statele membre să adopte sisteme diferite, iar cetățenii care își exercită dreptul la liberă circulație s-ar confrunta, în consecință, cu probleme în ceea ce privește acceptarea documentelor lor în alte state membre. În special, este necesar să existe în continuare un acord privind standardele tehnice care trebuie utilizate pentru a se asigura interoperabilitatea, securitatea și verificabilitatea certificatelor eliberate.
1.5.3. Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare

Aceasta este o continuare a unei inițiative existente instituite în temeiul Regulamentului (UE) 2021/953.

Întregul document (34 pagini) îl puteți descărca de aici în 23 de limbi și tot aici puteți formula observații cu privire la acest doument.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_ro

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: