O ALTĂ COINCIDENȚĂ, NU?: Știați că un raport din 2021 a prezis epidemia de variolă a maimuței pe 15 mai 2022 ?

Întărirea sistemelor globale pentru a preveni și a răspunde la amenințări biologice cu consecințe grave
Concluziile exercițiului simulat din 2021 desfășurat în
parteneriat cu Conferința pentru securitate de la München

Dă clic pentru a accesa NTI_Paper_BIO-TTX_Final.pdf

REZUMAT
În martie 2021, NTI a încheiat un parteneriat cu Conferința pentru Securitate de la Munchen pentru a desfășura un exercițiu simulat la masă privind reducerea amenințărilor biologice cu consecințe ridicate.
Exercițiul a examinat lacunele în materie de biosecuritate la nivel național și internațional și arhitecturi de pregătire în caz de pandemie – explorând oportunitățile de îmbunătățire a capacităților de prevenire și de răspuns la amenințările biologice cu consecințe ridicate de mare importanță. Acest raport rezumă scenariul exercițiului, principalele constatări ale discuțiilor, precum și recomandări care pot fi luate în considerare de către comunitatea internațională.

Document NTI

Sinteza proiectului
În martie 2021, Inițiativa privind amenințarea nucleară (NTI) a încheiat un parteneriat cu Conferința pentru Securitate de la Munchen (MSC) pentru a desfășura un exercițiu de masă privind reducerea amenințărilor biologice cu consecințe ridicate. Desfășurat în mod virtual, exercițiul a examinat lacunele din structurile naționale și internaționale de biosecuritate și de pregătire în caz de pandemie. și a explorat oportunitățile de îmbunătățire a capacităților de prevenire și de răspuns la amenințările biologice cu consecințe ridicate. Printre participanți s-au numărat 19 lideri și experți de rang înalt din Africa, cele două Americi, Asia și Europa, cu zeci de ani de experiență combinată în domeniul sănătății publice, industriei biotehnologiei, securității internaționale și filantropiei.
Scenariul exercițiului a prezentat o pandemie globală mortală care implică o tulpină neobișnuită de virus de variolă a maimuței (monkeypox), care a apărut în națiunea fictivă Brinia și s-a răspândit la nivel mondial în decurs de 18 luni. În cele din urmă, scenariul exercițiului a arătat că epidemia inițială a fost cauzată de un atac terorist care a folosit un agent patogen creat experimental într-un laborator cu măsuri inadecvate de biosiguranță și biosecuritate și cu o supraveghere slabă. Până la sfârșitul exercițiului, pandemia fictivă s-a soldat cu peste trei miliarde de cazuri și 270 de milioane de decese la nivel mondial.

Discuțiile dintre participanții la exercițiu au condus la următoarele constatări cheie:
– Detectarea, evaluarea și avertizarea la nivel mondial a riscurilor de pandemie sunt slabe. Comunitatea internațională are nevoie de un sistem de detectare, evaluare și avertizare timpurie mai robust și mai transparent care să poată comunica rapid informații viabile despre riscurile pandemice.
– Lacune în ceea ce privește pregătirea la nivel național. Guvernele naționale ar trebui să îmbunătățească gradul de pregătire prin elaborarea unor planuri de răspuns la nivel național în caz de pandemie bazate pe un sistem coerent de „declanșatori” care să determine o acțiune anticipativă, în ciuda incertitudinii și a costurilor pe termen scurt – cu alte cuvinte, un sistem bazat pe principiul „fără regrete”.
– Lacune în guvernanța cercetării biologice. Sistemul internațional de guvernare a tehnologiilor biologice cu dublă utilizare nu este pregătit nici pentru a satisface cerințele actuale de securitate, nici pentru a face față la provocărilor semnificativ extinse din viitor. Există cerințe de reducere a riscurilor în întregul ciclul al cercetării și dezvoltării în domeniul bioștiinței.
– Finanțarea insuficientă a pregătirii internaționale pentru pandemii. Multe țări din întreaga lume nu dispun de finanțare pentru a face investiții naționale esențiale în pregătirea pentru pandemii.

Pentru a răspunde acestor constatări, autorii au elaborat următoarele recomandări:

1 Consolidarea sistemelor internaționale de evaluare a riscurilor de pandemie, de avertizare și de investigare a originilor focarelor
- OMS ar trebui să instituie un sistem internațional de alertă de sănătate publică, gradat și transparent.

- Sistemul Organizației Națiunilor Unite (ONU) ar trebui să instituie un nou mecanism de investigare a evenimentelor biologice de origine necunoscută cu consecințe grave, pe care îl numim " Evaluare comună".
(Mai multe informații despre Mecanismul de evaluare comună se găsesc la pagina 22.)

2 Elaborarea și instituirea unor mecanisme de declanșare la nivel național pentru o reacție timpurie și proactivă la pandemie
- Guvernele naționale trebuie să adopte o abordare "fără regrete" în ceea ce privește răspunsul la pandemie, luând măsuri anticipative - spre deosebire de reacția la numărul tot mai mare de cazuri și decese, care sunt indicatori întârziați.
- Pentru a facilita acțiunea anticipativă pe baza principiului "fără regrete", guvernele naționale ar trebui să elaboreze planuri la nivel național care să definească și să încorporeze "declanșatori" pentru a reacționa în caz de consecințe grave. evenimente biologice de mare importanță. (Mai multe informații despre "declanșatori" se găsesc la pagina 17.)

3 Înființarea unei entități internaționale dedicate reducerii riscurilor biologice emergente asociate cu progresele tehnologice rapide
- Comunitatea internațională ar trebui să înființeze o entitate dedicată reducerii riscului de evenimentelor catastrofale datorate accidentelor sau abuzurilor deliberate ale bioștiinței și biotehnologiei.
- Pentru a reduce în mod semnificativ riscurile, entitatea ar trebui să sprijine intervențiile în toate sectoarele bioștiinței și ale biotehnologiei- de la finanțare, la execuție și în continuare până la publicare sau comercializare.

4 Crearea unui fond catalitic de securitate sanitară globală pentru a accelera capacitatea de pregătire în caz de pandemie în țările din întreaga lume
- Liderii naționali, băncile de dezvoltare, donatorii filantropici și sectorul privat ar trebui să să stabilească și să aloce resurse unui nou mecanism de finanțare pentru a consolida securitatea sanitară globală și pregătirea pentru pandemii.
- Concepția și operațiunile fondului ar trebui să fie catalizatoare - stimulând guvernele naționale să să investească în propria lor pregătire pe termen lung.

5 Instituirea unui proces internațional solid pentru a aborda provocarea reprezentată de fragilitatea lanțului de aprovizionare
- Secretarul General al ONU ar trebui să convoace un grup la nivel înalt pentru a elabora recomandări pentru
măsuri critice pentru a consolida rezistența lanțului de aprovizionare la nivel mondial pentru produsele medicale și de sănătate publică.

Nota mucenicul (n.m.): Ceea ce este deosebit de interesant la aceste recomandări este rolul pe care ONU, OMS și băncile vor trebui să îl joace (toate sunt menționate în raport). Acest lucru pare a fi o aluzie directă la tratatul OMS privind pandemia, care este discutat în cadrul Adunării Mondiale a Sănătății din 22-28 mai.

De asemenea la punctul 3 se vorbește despre „Înființarea unei entități internaționale dedicate reducerii riscurilor biologice emergente asociate cu progresele tehnologice rapide”care, culmea, a și fost anunțată la începutul lunii mai de către Bill Gates și care se va numi GERM.

Nu-i așa că este interesant și faptul că în perioada 22-26 mai are loc și reuniunea Forumului Economic Mondial 2022._______________

Prezentul raport este structurat în trei părți: prima este o descriere a concepției și a scenariului exercițiului; a doua este un rezumat al discuțiilor din cadrul exercițiului și al constatărilor aferente; și a treia este un set de recomandări elaborate de autori pentru a aborda lacunele și cerințele identificate. NTI a elaborat aceste recomandări după încheierea evenimentului; participanții nu au fost implicați în elaborarea acestora și nu li s-a cerut să le aprobe. Anexele oferă o listă a experților care au susținut
procesul de dezvoltare a exercițiului (Anexa A), precum și detalii tehnice despre modelul epidemiologic (apendicele B) utilizat pentru a fundamenta acest scenariu fictiv de pandemie de variolă a maimuței.

N.m. : Am menționat mai devreme despre participanții la exercițiul de masă, dar cine sunt aceștia. Nu va fi o surpriză faptul că au fost alergătorii și călăreții obișnuiți care, din întâmplare, au fost implicați în Evenimentul 201. Iată doar câțiva de la pagina 9…

Românca Dr. Ruxandra Draghia-Akli, Director global Johnson & Johnson Global Public Health R&D Janssen Research & Development. Dr. Ruxandra Draghia-Akli deține și o serie de brevete foarte interesante.

Dr. Chris Elias Președinte, Divizia de dezvoltare globală Fundația Bill & Melinda Gates, cel care a participat și la Evenimentul 201

Dr. Michael Ryan, director executiv, Programul OMS pentru situații de urgență în domeniul sănătății. Dr. Ryan a deținut funcții de conducere și a lucrat în diverse echipe de răspuns la epidemii pe teren pentru a eradica răspândirea unor boli precum dizenteria bacilară, holera, febra hemoragică Crimeea-Congo, Ebola, virusul Marburg, rujeola, meningita, febra recurentă, febra Rift Valley, SARS și Shigellosis.

Sir Jeremy Farrar, Director Wellcome Trust

Dr. Petra Wicklandt, șefa departamentului de afaceri corporative Merck KGaA

Cea mai fascinantă dintre toate a fost însă data prezisă în document pentru epidemia de variolă (pagina 10). Este amuzant cât de precisă este acuratețea predicțiilor lor. Doar o coincidență, desigur.

Raportul vorbește, de asemenea, despre viitorii factori declanșatori. Pagina 17

„În planurile naționale de răspuns la pandemie, măsurile specifice de pregătire ar fi „declanșate” pe baza unor factori legați de gravitatea potențială a epidemiei, de întârzierile preconizate în ceea ce privește cunoașterea situației și de timpul necesar pentru a pune în aplicare măsurile de răspuns și pentru a vedea rezultatele.”

Așa cum a fost evident în cazul Covid încă o dată se vorbește despre aplatizarea curbei, obligativitatea utilizării măștilor și încetarea reuniunilor în masă, precum și măsuri de screening sanitar pentru călătorii  (pașapoartele de vaccinare).

„Deși acțiunile declanșate ar varia în funcție de nevoile specifice ale țării, în majoritatea cazurilor, obiectivele sunt aceleași: încetinirea răspândirii bolii pentru a câștiga timp și pentru a aplatiza curba epidemiologică, folosindu-se în paralel acest timp pentru a extinde sistemele de sănătate publică și medicale pentru a ține pasul cu numărul tot mai mare de cazuri și pentru a salva vieți. NPI (National Pandemic Issues-deciziile naționale privind pandemia-n.m.), cum ar fi obligativitatea de a purta măști și de a înceta adunările în masă, au fost considerate esențiale pentru a bloca lanțurile de transmitere a bolilor. În general, participanții nu au susținut restricțiile de călătorie, cum ar fi închiderea frontierelor, dar măsurile de control al sănătății în timpul călătoriei au fost considerate valoroase.”

Acum avem încă un exercițiu pe care îl putem adăuga la listă, intitulat „Consolidarea sistemelor globale de prevenire și răspuns la amenințările biologice cu consecințe grave”. Raportul a fost finanțat de Open Philanthropy. Unul dintre principalii săi finanțatori este Dustin Moscovitz, care a fondat Facebook împreună cu Mark Zuckerberg

Raportul a fost realizat în cadrul unui parteneriat între Inițiativa privind amenințarea nucleară (NTI) și Conferința pentru Securitate de la München. Conferința pentru Securitate de la München a primit o finanțare de 1,2 milioane de dolari de la Fundația Bill și Melinda Gates.

Inițiativa privind amenințarea nucleară (NTI) a primit, de asemenea, 3,5 milioane de dolari de la Fundația Bill și Melinda Gates în numele dezvoltării de vaccinuri.

https://www.openphilanthropy.org/giving/grants

La 20 septembrie 2017, Inițiativa privind amenințarea nucleară (NTI) și Forumul Economic Mondial (WEF) au găzduit o masă rotundă privind peisajul actual al riscurilor biologice generate de progresul tehnologic în contextul celei de-a Patra Revoluții Industriale.

Trei ani mai târziu, în ianuarie 2020, NTI și Forumul Economic Mondial au publicat un raport intitulat „Biosecurity Innovation and Risk Reduction: Un cadru global pentru o sinteză a ADN-ului accesibilă, sigură și securizată

În comunicatul de presă al Forumului Economic Mondial se vorbește despre

„Progresele rapide în tehnologiile de sinteză a ADN-ului disponibile în comerț – utilizate, de exemplu, pentru a crea în mod artificial secvențe de gene pentru diagnostic și tratament clinic – prezintă riscuri tot mai mari, având potențialul de a provoca o amenințare catastrofală la adresa securității biologice în cazul unei utilizări greșite accidentale sau deliberate”

NTI and World Economic Forum Release New Report on DNA Synthesis Technologies

Acum că am stabilit cine finanțează aceste rapoarte, eu zic să aruncați o privire mai atentă la raportul din 2021 care a prezis epidemia de Monkeypox (și da, data exactă este prezisă în document).

O altă coincidență pe care am observat-o în document este adresa Nuclear Threat Initiative (NTI) din Washington. 1776 Eye Street. Nu în 1776 a fost dată Declarația de Independență americană? Documentul are, de asemenea, 33 de pagini, dar poate că aceasta este o altă coincidență și o discuție pentru o altă zi. Trageți ce concluzii vreți.

Dacă cineva crede că aceste exerciții de pregătire pentru o pandemie sunt o coincidență, ar trebui să se caute la cap. Acest lucru este departe de a se fi terminat.

Și nu uitați că în lumea LOR nu există coincidențe!

 

 

Nu mai continuați să tăgăduiți: Ucraina este un război prin interpuși care va duce la un război mondial mai amplu

La începutul incursiunii rusești în Ucraina, am susținut în articolul meu „Order Out Of Chaos: How The Ukraine Conflict Is Designed To Benefit Globalists” (Ordinea din haos: cum conflictul din Ucraina este conceput pentru a aduce beneficii globaliștilor) că în câteva luni, SUA va fi prezentă pe teren. M-am înșelat – După cum s-a dovedit, cizmele militare americane și europene erau DEJA pe teren. Ucraina a fost un război prin interpuși încă de la început.

Dar ce este, de fapt, un război prin interpuși? Înseamnă că trupele rusești se luptă cu soldații ucraineni care sunt amestecați cu „consilieri” occidentali și, cel mai probabil, cu forțele speciale americane și europene, ca să nu mai vorbim de agenții de informații americani care utilizează toată tehnologia de colectare a informațiilor de care dispune Departamentul Apărării. Cu alte cuvinte, soldații ruși sunt uciși de mijloace occidentale. Unii pro-Ucraina s-ar putea întreba de ce este asta o problemă?

Pentru a înțelege gravitatea acestei situații, trebuie să examinăm mai întâi semnificația istorică.

Cel mai apropiat eveniment din istorie cu care aș putea compara Ucraina este Vietnamul, când elementele comuniste din țară primeau ajutor constant, armament și chiar trupe din partea Chinei, împreună cu ajutor monetar și tehnologic din partea Uniunii Sovietice. Vietnamul a fost, în esență, o arenă „sigură” sau un meci în cușcă între Occident și comunism; un loc în care jucătorii din paradigmă se puteau lupta fără riscul unui schimb nuclear mai mare. Globaliștii puteau să stea liniștiți, să se relaxeze și să privească spectacolul în timp ce americanii își sacrificau viețile pentru un conflict care nu trebuia să existe.

Situația din Ucraina este similară, dar miza de data aceasta este mult mai mare. Acesta este probabil motivul pentru care mass-media principală și Casa Albă au negat pe deplin faptul că Ucraina este un război prin procură și au minimalizat în mod constant implicarea complexă a mijloacelor militare occidentale. Adevărul este că Ucraina ar fi căzut complet până acum dacă nu ar fi fost faptul că Rusia nu se confruntă cu adevărat cu Ucraina; se confruntă cu o forță indirectă formată din elemente de sprijin american și european care furnizează informații, armament și probabil sprijin cinetic direct.

În articolul meu „Ucraina învață valoarea unui cetățean înarmat, dar mult prea târziu”, publicat pe 2 martie, am remarcat că programele privind „milițiile” ucrainene instituite în ultimul moment, în timp ce trupele rusești au traversat rapid Donbass, au fost un spectacol secundar. Mass-media se purta ca și cum cetățeni cu o pregătire de cel mult două săptămâni ar fi făcut o oarecare diferență în război; era un nonsens. Din punctul meu de vedere, narațiunea insurgenței a fost menită să acopere activele occidentale bine antrenate, aflate deja la fața locului, cu tehnologie avansată antitanc și antiaeriană. Așa cum am afirmat în acel articol:

„Asăzi, înt timp ce Rusia invadează, ucrainenii nu au nici măcar măsuri [de apărare] de bază în vigoare. Capacitatea lor de a rezista rușilor se bazează pe sistemele de rachete americane, precum Javelin, care sunt în mod constant direcționate către armata ucraineană.

De asemenea, metodele pe care forțele ucrainene le folosesc pentru a ambusca coloanele de blindate rusești sunt destul de avansate și cunoscute. Suspectez posibilitatea că există „consilieri” militari externi (poate consilieri americani) pe teren chiar acum în Ucraina. Tacticile avansate de ambuscadă de tip gherilă și rezultatele obținute par similare cu antrenamentele care sunt adesea oferite Beretelor Verzi sau SAS. Marea Britanie a trimis arme antitanc împreună cu un mic grup de „instructori” în Ucraina în ianuarie.

Poate că mă înșel, dar dacă este așa, ar fi un dezastru diplomatic dacă s-ar descoperi vreodată că astfel de echipe de consilieri sunt implicate în lupte…”

Nu la mult timp după ce am scris aceste rânduri, un flux de scurgeri de informații a dezvăluit că implicarea militară a SUA și a UE a fost mult mai profundă decât mă așteptam.

Jurnalistul francez și corespondentul internațional principal al Le Figaro, Georges Malbrunot, s-a întors din Ucraina cu dezvăluiri potrivit cărora americanii sunt „direct responsabili” de războiul de pe teren. El a adăugat că el și voluntarii cu care se aflau „aproape că au fost arestați” de către oficiali și că au fost obligați să semneze un contract „până la sfârșitul războiului”, care le-a refuzat apoi dreptul de a povesti publicului despre circumstanțele la care au fost martori.

Citând o sursă de informații franceză, Malbrunot a mai scris pe Twitter că unități SAS britanice „au fost prezente în Ucraina încă de la începutul războiului, la fel ca și unitățile americane DELTA”.

Acest lucru a fost evident din tacticile avansate folosite de forțele „ucrainene” pentru a bloca avansul rusesc, dar relatările directe confirmă că problema este reală. New York Times și alte instituții media au publicat recunoașteri rare ale implicării SUA în schimbul de informații cu ucrainenii, care au dus direct la moartea mai multor generali ruși, precum și la distrugerea unor bunuri importante, cum ar fi avioanele de transport de trupe și nava amiral rusă Moskva.

În tot acest timp, oficialii Pentagonului și Joe Biden au negat neîncetat că Ucraina este un „război prin procură”. Dacă nu este un război indirect, atunci nu știu ce este. Fără implicarea SUA, a Marii Britanii și a UE, NU există RĂZBOI. S-ar fi terminat deja și Ucraina s-ar fi predat cu săptămâni în urmă.

Oamenii pot dezbate dacă acest lucru este un lucru bun sau rău. Așa cum am menționat în mai multe articole, nu am niciun sentiment în vreun fel, deoarece întregul eveniment pare să fie o distragere a atenției de la amenințarea mult mai importantă a declinului economic global și a crizei inflaționiste. Ceea ce trebuie reținut aici este faptul că acesta este într-adevăr un război prin procură și că însăși prezența mijloacelor militare americane și europene pe teren în Ucraina ar putea fi folosită de Rusia ca un motiv pentru a-și extinde operațiunile mult dincolo de regiunea Donbass.

Nu numai atât, dar justifică și tactici mai ample care vizează direct SUA și Europa. De exemplu, un război prin procură permite Rusiei să argumenteze în mod rezonabil în favoarea tăierii totale a UE de la resursele de petrol și gaze naturale, pe care Europa se bazează pentru aproximativ 40% din nevoile sale energetice. Aceasta justifică strategiile economice rusești, inclusiv alianțele cu China pentru a elimina dolarul american ca monedă de rezervă mondială. Și, mă aștept în continuare la atacuri de război cibernetic cândva în acest an, ca urmare a situației din Ucraina. Cel puțin, astfel de atacuri vor fi puse pe seama Rusiei și a Chinei, indiferent dacă acestea sunt sau nu cu adevărat responsabile.

Prezența trupelor americane și europene în Ucraina înseamnă că un război nuclear global este iminent? Este puțin probabil. La fel cum Vietnamul nu a dus la un război nuclear între Rusia, China și SUA, în ciuda faptului că Vietnamul a primit provizii și pregătire constantă din partea forțelor sovietice și chineze, există șanse minime ca războiul nuclear global să izbucnească din Ucraina. Distrugerea reciprocă nu servește intereselor globaliștilor, cel puțin nu dacă aceștia speră să prezică cât de puțin rezultatul.

Acestea fiind spuse, nu aș fi surprins să văd cel puțin un nor de ciupercă undeva în lume în acest deceniu în cadrul unui conflict regional. Pe de altă parte, un război mondial nu trebuie să devină nuclear pentru a fi dezastruos.

Din păcate, din cauza filmelor de la Hollywood, un număr mare de oameni au idei greșite despre cum ar putea arăta de fapt cel de-al Treilea Război Mondial. Mass-media de divertisment prezintă întotdeauna cel de-al III-lea Război Mondial ca pe o întâmplare fulgerătoare, o clipă în care rachetele sunt lansate și o civilizație de supraviețuitori zdruncinați este lăsată să adune bucățile. Ceea ce nu arată niciodată este un război de uzură financiară de lungă durată, întreruperi ale lanțului de aprovizionare, atacuri cibernetice și bătălii regionale îndelungate în care americanii sunt trimiși să moară peste hotare fără alt scop decât acela de a pretinde că aceste dispute teritoriale sunt cumva „responsabilitatea noastră”.

Ceea ce văd în Ucraina este începutul unui război diferit de oricare altul; un război în care armele sunt mai degrabă indirecte și financiare decât cinetice. Din cauza interdependenței globale în comerț, multe națiuni occidentale au fost lăsate complet lipsite de apărare în acest tip de conflict. Nu avem capacitatea de a riposta, deoarece sistemele noastre economice sunt construite în jurul unui model care ne cere să renunțăm la producția internă și să ne bazăm pe resursele și industria altor națiuni.

Acest lucru nu este niciodată mai adevărat decât în relația noastră cu China, care controlează aproximativ 20% din toate bunurile de export în SUA. China s-a aliat strâns cu Rusia. Acest lucru nu se va schimba, deoarece ei știu că Occidentul nu poate face nimic în acest sens; este vorba de o pârghie economică mult prea mare. În plus, evenimentele din Ucraina sunt probabil un precursor al invaziei Chinei în Taiwan.

Dacă acesta este planul, atunci China va trebui să aștepte condițiile meteorologice optime după sezonul musonic, undeva în septembrie. Aceasta ar începe cu bombardamente cu rachete și atacuri asupra infrastructurii, urmate de un asalt amfibiu undeva la începutul lunii octombrie.

Războiul prin procură din Ucraina este un moment cheie în istoria viitoare (alături de potențiala invazie a Taiwanului), deoarece oferă intereselor puterii globale care visează la o „Mare Resetare” posibilitatea de a lansa criza economică mondială pe care au creat-o cu ani în urmă pe „valurile sorții”. Ei pot spune că prăbușirea a avut loc doar din cauza orgoliului națiunilor suverane și a „granițelor fără sens”. Dacă SUA și Europa sunt direct implicate în uciderea trupelor rusești, iar acest lucru este expus pe scară largă, atunci partea rusă a narațiunii se clarifică, iar partea occidentală devine confuză. Răzbunarea directă a Rusiei devine logică și rațională, mai degrabă decât reacția nebună a unei națiuni conduse de un nebun, așa cum pretinde presa convențională.

Ambele părți ale teatrului Kabuki trebuie să se simtă ca și cum ar fi justificate în escaladarea unui mic război într-un război mondial. Acesta este modul în care a funcționat întotdeauna. Atunci când populația clasei muncitoare devine puțin prea rebelă și amenințarea de rebeliune împotriva establishmentului este la îndemână, elitele declanșează un război. Este ca un ceasornic. Această tactică slăbește populația generală, epuizează numărul de bărbați apți de luptă care altfel ar fi putut reprezenta o amenințare pentru clasa conducătoare și creează suficientă frică și panică pentru a convinge publicul să renunțe la mai multe din libertățile lor.

În momentul de față, elementul de risc este reprezentat de populațiile din SUA și Europa și, într-o oarecare măsură, de cetățenii ruși și de modul în care aceștia vor reacționa. Vechea glumă este „Ce s-ar întâmpla dacă ar avea loc un război și nimeni nu ar apărea să lupte?”. Aceasta este o realitate potențială chiar acum, deoarece este în mâinile publicului cât de departe merge problema Ucrainei. Sunt majoritatea americanilor și europenilor dispuși să își trimită fiii și, în unele cazuri, fiicele să lupte și să moară pentru Donbass? Sunt cetățenii ruși dispuși să lupte și să moară dincolo de granițele Ucrainei?

O mulțime de oameni se angajează în ultima vreme în vorbe mari, dar este acesta într-adevăr dealul pe care sunt gata să moară? Eu cred că nu. De ce? Pentru că, în adâncul sufletului, majoritatea oamenilor știu că acest război este o farsă, o joacă pe tabla de șah globală a unor elitiști cu aspirații nefaste. Ei știu că motivele războiului nu sunt pure, de ambele părți. Ei transmit semnale de bună credință în favoarea Ucrainei, dar nu vor fi niciodată dispuși să meargă și să-și riște viața pentru pământul ucrainean. Și nici nu sunt dispuși să riște viața unui membru al familiei pentru Ucraina.

Bănuiesc că globaliștii sunt la curent cu acest lucru deja, deoarece narațiunea s-a îndepărtat de încercarea de a-i convinge pe americani că este necesară o implicare militară deschisă. Ei vor trece la partea economică a conflictului, în speranța că dezastrul fiscal va încețoșa mințile publicului și îl va face mai dispus să susțină mâine un război mai larg.

Sursa

Se pregătesc ferme de pântece artificiale – Pântecele AI este REAL (Video)

Este scufundat în lichid, plutind într-o pungă de plastic transparentă, cu cordonul ombilical conectat la o rețea de tuburi strălucitoare pline de sânge. Acesta este un făt care crește în interiorul unui uter artificial. Peste alte patru săptămâni, punga va fi desfăcută și copilul se va naște.

„Părinții își pot privi fătul în timp real”: uterele sunt artificiale .

Cred  că puțini sunt cei care n-au văzut filmul Matrix (1999). Mai jos o scenă în care ne spun „planurile lor” pentru noi… 

 

RĂZBOIUL DIN UCRAINA ȘI TEORIA HEARTLAND: „Cine va conduce Europa de Est va conduce Heartland, cine va conduce Heartland va conduce Insula Mondială, iar cine va conduce Insula Mondială va conduce lumea!”

Cine va conduce Europa de Est va conduce Heartland, cine va conduce Heartland va conduce Insula Mondială, iar cine va conduce Insula Mondială va conduce lumea!

Mackinder: Who rules Eastern Europe rules the World

Această teză a devenit cunoscută sub numele de Teoria Heartland, definită de Sir Halford John Mackinder, un celebru geograf, academician și politician englez. Heartland este o zonă vastă din Asia Centrală, situată între Carpați în vest, lanțul muntos Hindukush în sud și Munții Altai în est. În nord este înconjurată de Marea Baltică. Mackinder este considerat unul dintre fondatorii geopoliticii și geostrategiei, care a scris în anul 1904 o lucrare intitulată ” Pivotul geografic al istoriei”(The Geographical Pivot of History), în care a prezentat această teorie și a devenit celebru pentru ea.

Mackinder a împărțit lumea în trei mari regiuni geografice: Insula Mondială, Insulele de Coastă și Insulele Periferice. Cea mai mare masă terestră din lume, formată din Europa, Asia și Africa, a fost numită Insula Mondială. Aproximativ 87% din populația lumii trăiește în această zonă, care este în același timp cea mai bogată în resurse mondiale. Insulele de Coastă sunt Japonia și Insulele Britanice, în timp ce Insulele Periferice, conform teoriei sale, sunt America de Nord și de Sud și Australia. Mackinder a considerat Europa de Est ca fiind o regiune extraordinar de importantă, care se învecinează cu Heartland, prin urmare, în opinia sa, Europa de Est are cea mai bună poziție pentru a folosi resursele Heartland-ului. El a considerat că țările care aparțin Insulelor de Coastă și Insulelor Periferice se află într-o poziție mai slabă pentru a prelua controlul asupra Heartland-ului. Este dificil să se desfășoare o invazie de succes în Heartland, deoarece este protejat de lanțuri muntoase dinspre sud și de mare dinspre nord. De asemenea, el a numit Heartland o „zonă pivot”. În opinia sa, Rusia este statul central al lumii datorită poziției sale geografice, deoarece controlează „zona pivot” sau Heartland.

Teoria lui Mackinder este o combinație de mai mulți factori care, prin dinamica lor, influențează mișcările geopolitice, și anume poziția geografică, puterea politică și strategia de război. Dacă se adaugă forțele demografice și economice, este clar de ce este important controlul Heartland-ului. Acesta este motivul pentru careMackinder a presupus că controlul asupra Europei de Est asigură controlul asupra Heartland-ului, controlul asupra Heartland-ului asigură controlul asupra Insulei Mondiale, iar controlul asupra Insulei Mondiale creează premisele pentru controlul Mondial. Deși teoria a suferit multe critici și chiar respingeri, există încă strategi care încă o discută și susțin că marile jocuri geopolitice se bazează pe matricea sa.

Contrară teoriei Heartland este teoria Rimland, creată de Nicholas Spykman în 1942. Spykman a fost profesor de relații internaționale la Universitatea Yale și și-a explicat teoria în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când a scris cartea „Strategia americană în politica mondială”(American Strategy in World Politics). Teoria Rimland susține că principala putere aparține țărilor de la marginea Europei și Asiei, controlând astfel Heartland-ul. Spykman a fost un adversar al teoriei Heartland. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, strategii au aplicat teoria sa, opinia predominantă fiind că o forță navală și terestră combinată în zona Rimland ar putea menține controlul asupra Uniunii Sovietice.

Pe centura care cuprinde Rimland, care se întinde de la Extremul Orient Asiatic, prin Asia de Sud-Est, India, Orientul Mijlociu, apoi Europa de Sud și de Vest, trece cea mai mare parte a mărfurilor din lume care tranzitează între mare și uscat. Profesorul Spykman a considerat că controlul țărilor de coastă și al mării, oferă un avantaj față de controlul uscatului propriu-zis. Pe de altă parte, argumentul criticilor a fost că Spykman nu a luat în considerare controlul aerian și războiul nuclear.

Este posibil să enumerăm deficiențele atât ale teoriei Heartland, cât și ale teoriei Rimland, dar, cu siguranță, ele sunt încă studiate și luate ca bază pentru adoptarea de noi strategii geopolitice.Adevărul nu poate fi negat că majoritatea războaielor din secolul XX au fost purtate pe centura Rimland. În zona mai largă din spatele Carpaților a început Primul Război Mondial în 1914, iar apoi ultimul război pe teritoriul european în fosta Iugoslavie. Chiar și în prezent, în Balcani se desfășoară jocuri politice de influență între NATO și Rusia, care își folosește în mod deschis puterea pentru a opri integrarea celorlalte țări din Balcani în Alianța Nord-Atlantică. Sub această competiție, contururile celor două teorii sunt clar vizibile. [Anunțurile administrației Biden, care vor reînnoi alianța americană cu Europa și vor sprijini Balcanii de Vest pe calea integrării în NATO și în Uniunea Europeană, sunt încurajatoare. Încheierea acestui proces ar opri definitiv tensiunile care reprezintă în egală măsură o amenințare atât pentru pacea locală, cât și pentru cea mondială.](Sic!)

Sursa

Notă mucenicul: Ultima frază eu am pus-o între paranteze deoarece reprezintă pură propagandă din partea autorului articolului.

În loc de comentariu:

Pentru că tot ceea ce vă spun ei este o minciună și, bineînțeles, nu v-au spus niciun adevăr, am dorit să vă arăt o teorie foarte veche pe care toate marile puteri o cunosc, deși nu toate sunt atât de negre încât să ucidă civili nevinovați și să finanțeze NAZIștii din Ucraina din motive geopolitice proprii. Cei mai mulți oameni nu își dau seama că conflictul din Ucraina are legătură cu ceva mult mai mare.

Cei mai mulți oameni nu știu că conflictul din Ucraina este de fapt ceva mult mai mare decât un conflict regional.

Pentru America există un motiv întemeiat pentru a-și menține hegemonia. America a stabilit regulile încă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. America stabilește ce este și ce nu este un război bun.

Ceea ce se întâmplă în Ucraina este un catalizator pentru schimbări majore în sistemul monetar. În domeniul geopolitic, America își poate menține puterea globală doar dacă se poate asigura că există o agitație permanentă pe continentul euro-asiatic.

Războiul este pus în scenă în mod deliberat.

De aceea, potrivit multor analiști serioși ai Teoriei Heartland, este în interesul Americii să se asigure că există o agitație permanentă pe acest continent euro-asiatic.

Astfel, Putin a fost nevoit să acționeze, deoarece Crimeea este, de fapt, singurul port spre Mediterana pentru marina sa. America știe foarte bine acest lucru.

Auziți în mass-media occidentală că întreaga lume este implicată în sancțiuni. Lucrurile stau diferit pentru că Occidentul este minoritar. Doar 1,5 miliarde de oameni susțin modelul occidental, în timp ce restul sprijină China și Rusia. Ne păcălim singuri în Occident. Participăm la o iluzie colectivă, crezând că viziunea noastră este singura corectă.

Escrocul Macron, împreună cu Joe Biden precum și figurantul german spun:

„că inflația mare este din cauza lui Putin”.

Se spune că, fără război, nu ar fi existat inflație. Astfel, vor putea adopta aceleași politici de eșec al băncilor centrale, care au tipărit prea mulți bani pentru o perioadă prea lungă de timp, la rate ale dobânzii prea mici, și au redus considerabil puterea de cumpărare pentru cetățenii lor.

Klaus Schwab, autorul cărții "The Great Reset", a afirmat că trebuie să folosim criza pentru a face schimbările majore. În ideologia Marii Resetări, este foarte convenabil să se adâncească criza.

Ceea ce se va întâmpla în următorii doi, trei, patru ani va fi imposibil de cuprins pentru mintea umană.

Sursa

 

AL II-lea „Summit global COVID-19”: Motto-ul lui a fost -„Pandemia nu s-a încheiat”(Video)

Săptămâna aceasta a avut loc cel de-al doilea „Summit global COVID-19”, care a durat 5 ore.

O lume nebună, nebună, nebunăăăăă! (Video)

ÎNTOTDEAUNA SE VOR GĂSI BANI PENTRU O „CAUZĂ NOBILĂ” : Canada va plăti pentru eutanasierea persoanelor care „sunt prea sărace pentru a continua să trăiască cu demnitate”

VEȘTILE NU SUNT BUNE: Tobele războiului bat mai tare

Presimțirile/predicțiile mele cu privire la războiul limitat și lent al Kremlinului în Ucraina se dovedesc a fi corecte. Putin și Rusia sunt demonizate. Sancțiuni fără precedent care echivalează cu pirateria și furtul au fost impuse Rusiei. SUA și Europa se alătură războiului în calitate de combatanți de facto. Tot mai multe țări se alătură NATO, rezultatul fiind perspectiva mai multor baze de rachete americane la granițele Rusiei. Mass-media occidentală controlează narațiunea, conform căreia Rusia pierde și poate fi învinsă cu mai multe miliarde de dolari din partea SUA și mai multe arme care îmbogățesc complexul militar/securitar american. Este un mister de ce un guvern rus s-ar expune la așa ceva și la atâtea șanse de erori de calcul care se termină cu cel de-al Treilea Război Mondial. Ce și-a imaginat Kremlinul că obține prin crearea unei situații care a expus Rusia la multe luni de propagandă de război, pedepse și pregătiri occidentale pentru un război mai amplu?

Pentru a instaura pacea era nevoie de o victorie rapidă și decisivă a Rusiei, care să demonstreze o putere militară extraordinară și care să oprească complet orice alte provocări occidentale la adresa Rusiei. Dar Kremlinul a fost prea liberal pentru a face ceea ce era necesar. În consecință, Kremlinul a făcut o eroare strategică, a scăpat mingea și nu a reușit să protejeze Rusia de provocările care duc la cel de-al Treilea Război Mondial.

Dimpotrivă, Kremlinul plin de iluzii liberale abandonate de mult timp în Occident a decis să arate o parte bună, limitându-se la salvarea rușilor din Donbass. Acest lucru a oferit Occidentului tot ce avea nevoie pentru a prezenta Rusia ca pe un parvenit incompetent din punct de vedere militar. Printre erorile Kremlinului, acesta a trecut cu vederea faptul că suferința Ucrainei din cauza intervenției limitate a Rusiei a creat o oportunitate pentru Polonia de a revendica fostele teritorii poloneze din vestul Ucrainei, unde nu sunt angajate trupe rusești. Este posibil ca guvernul polonez, dezinformat de imaginea prezentată de mass-media occidentală privind eșecul militar rusesc în Ucraina, să ocupe vestul Ucrainei ca pregătire pentru a o revendica, așa cum a făcut Rusia în Crimeea și acum în Donbass. Cum Rusia va avea estul și sudul Ucrainei, țara ar putea pur și simplu să dispară, în timp ce Polonia reînvie Marea Polonie. În istoria sa, Ucraina a făcut parte fie din imperiul Poloniei, fie din Rusia.

În cazul în care Polonia se mută în vestul Ucrainei, așa cum este tentată să facă, apar oportunități pentru un conflict ruso-polonez. Întrucât Polonia este membră NATO, Washingtonul i-a dat Poloniei, așa cum a făcut guvernul britanic cu „garanția poloneză” din al Doilea Război Mondial, puterea de a declanșa un război mondial.

Guvernul polonez are o înclinație pentru decizii emoționale, nu pentru decizii responsabile. La fel cum dictatura militară poloneză a crezut că „garanția britanică” îi protejează, ceea ce i-a determinat să respingă cererea lui Hitler de returnare a teritoriilor germane smulse Germaniei prin Tratatul de la Versailles, în ciuda „garanției” președintelui Wilson de a nu suferi pierderi teritoriale, guvernul polonez crede astăzi că apartenența la NATO protejează Polonia de represaliile rusești.

Guvernul de la Varșovia nu înțelege că „garanția NATO” nu valorează mai mult decât garanția guvernului britanic care a lansat cel de-al Doilea Război Mondial.

Guvernele care alcătuiesc lumea occidentală au dat Poloniei, încă o dată, decizia de a decide dacă va exista sau nu un război mondial.

Acest fapt deplorabil și neliniștitor ne privește în față, dar nicio mass-media occidentală, nici măcar cea online, nu îl recunoaște.

Situația existentă astăzi este că fie Rusia și China trebuie să accepte hegemonia SUA, fie neoconservatorii vor împinge Rusia și China în război cu Occidentul. Ambiția hegemonică a neoconservatorilor este incompatibilă cu o lume pașnică.

Paul Craig Roberts

 

De ce Cabala ne spune în avans ce au plănuit pentru noi

Se spune că directorul CIA, William Casey, i-ar fi spus lui Ronald Reagan:

„Vom ști că dezinformarea noastră este completă atunci când tot ceea ce crede publicul american va fi fals”.

30 de ani mai târziu, nu există nici o ficțiune pe care masele să nu o înghită.

De la Woke la COVID și până la războiul din Ucraina, oamenii nu-și mai fac propriile pelerinaje ideologice pentru a afla adevărul – adevărul le este servit pe tavă de către cei mai buni politicieni ai lor.

În zilele noastre, nu mai există prea multă distincție între cele două emisfere: realitate și iluzie. Nu este vorba atât de faptul că oamenilor le-a fost răpită capacitatea de a discerne între cele două, cât de faptul că faptele au fost transformate în ficțiune și ficțiunea în fapte. Este o degradare a epistemologiei atât de importantă, încât oamenii nici măcar habar nu au că nu știu ce se întâmplă. Ca să citez un fost anarhist.

În marea schemă a evoluției lucrurilor, omenirea a comis un sperjur, iar viața, așa cum o știm, s-a transformat într-un fel de science-fiction, o telenovelă cu puțini strămoși comuni cu realitatea. Chiar și oamenii care gândesc corect au nevoie de echivalentul unei drujbe cerebrale pentru a scoate din multitudinea de narațiuni neverosimile ceva care să semene cu realitatea. Dincolo de ficțiune se ajunge la programare predictivă. Nu doar că vă înșală, ci chiar vă arată că vă înșală.

Ce este important pentru cei înșelați nu este nici aici, nici acolo, ci palmaresul înșelătorilor lor. Înainte ca cerneala să se usuce pe hârtia de ziar care proclama criza în așteptare, falsificările COVID au fost îngropate sub falsurile războiului, ovațiile lui Zelensky la Westminster au scos din scenă publicarea datelor Pfizer, iar cei care înainte erau alături de COVID s-au căsătorit cu miresele lor ucrainene.

Tot acest fiasco rezistă pentru că oamenii cred că știu cu siguranță, ceea ce nu este deloc așa, și reprezintă un consens. O preponderență de invenții, falsuri și falși profeți guvernează mediul spiritual. Oamenii se închină la prozaic și glorifică artificiile. Alegerile noastre morale sunt ghidate de platitudini și nu de virtuți, de întâmplări și nu de dovezi.

Pentru a complica lucrurile, ceea ce înainte era considerat sacru a devenit profan și ceea ce era profan a devenit sacru, ca să-l citez pe Robert Sepehr.

Există un război care face ravagii, într-adevăr, dar îi veți găsi teatrul de operațiuni în interiorul psihicului uman. Este un război împotriva conștiinței, o atrofie a culturii, iar consecințele sale grave sunt maladia spirituală a umanității.

Francmasonii, în special, au înțeles că informația înseamnă putere. Ascunzând dincolo de ochii curioși ai ordinelor inferioare, misterele ezoterice ale universului.

Atunci, ca și acum, nu este suficient ca acești oameni să dețină monopolul asupra cunoașterii, ci trebuie să-i priveze pe toți ceilalți de iluminarea ei sau să meargă mai departe și să răspândească ignoranța. Nu este vorba nici măcar de un colaps al societății, ci de o autodistrugere. Oamenii sunt dezinformați și stupefiați și sunt trimiși ca agenți de dezinformare pentru a deconstrui și mai mult ceea ce a mai rămas dintr-o realitate deja deconstruită.

Pentru a înrăutăți lucrurile, în ultimii doi ani nu au fost trase niciun fel de învățăminte. Oamenii se zbat de la o criză la alta. Merg fără țintă din tabăra de carantină în adăpostul antiaerian în orice direcție le indică superiorii lor politici, continuând să ia în derâdere pe oricine este nominalizat ca flagel al societății, al zilei. Marea distracție națională este să se adune la colțuri și să arunce invective la adresa anti-vaxxerilor, rușilor, (inserați antieroul vostru: aici).

Războiul informațional

Dacă toate acestea sună în mod remarcabil ca un război informațional, atunci probabil că așa este.

Bătălia pentru inimi și minți s-a mutat online. Scânteia noastră divină de viață este transformată în date. Ceva de proporții divine ne obligă la internet, la date – pâinea noastră cea de toate zilele (și circurile), avatarurile noastre digitale care trăiesc vieți mai bogate și mai pline de sens decât proprietarii lor chiulangii.

Ceea ce încetează să mai merite candela este epistemologia datelor noastre.

Nu contează de ce parte a gardului te afli – un membru al marii deșteptări sau un idiot util al stângii închise, tot faci parte din aceeași problemă. Ai fost luat ostatic de o serie de narațiuni așternute cu lopata de clasa prădătorilor și concepute cu unicul scop de a te ține în extaz și nu informat, sedentar și nu plin de viață. În lumea algoritmilor, toată lumea este creată egală, iar datele sunt doar date, nu există nicio moralitate în acest sens.

Aceste evenimente se desfășoară ca o crimă care te ține cu sufletul la gură, dar, în realitate, ele nu sunt menite să fie rezolvate. Nu există răspunsuri și nici răsplată, contează atenția ta, și nu propriile convingeri, care este exploatată.

Ceea ce vor acești câini ai iadului este ca voi să vă alegeți partea, să vă alegeți bătălia, dar trebuie să se asigure că liniile voastre de luptă sunt social media și că nu aruncați cu cocktailuri Molotov în Turnul Babel.

Fiecare are un interes în această luptă. Mai ales cei care cer sângele celor nevaccinați sau care îndeamnă la violență împotriva rușilor, care o fac, potrivit lui Voltaire, pentru că cei care te pot face să crezi în absurdități, te pot face să comiți atrocități.

Este foarte simplu. Dacă psihicul unei persoane este sub asediu și nu desemnează un dușman pe care să-l ia drept țap ispășitor, s-ar putea să devină înțelept și să-și dea seama cine îl atacă cu adevărat, iar acest lucru pur și simplu nu ar merge.

În acest teatru al absurdului, oamenii se aclimatizează la ficțiune pentru că este mai ușor decât să se confrunte cu adevăruri incomode. Dar, în aceste condiții fertile, orice versiune a realității, oricât de precară ar fi, va fi acceptată. Aici intră în scenă Marea Resetare.

Odată ce ai profanat zonele morale și culturale ale unei persoane, locul ei în lume devine din ce în ce mai vulnerabil. Oamenii pierd contactul cu realitatea și cu ceea ce înseamnă să fii om. Criza de identitate care rezultă îi face susceptibili la o preluare ostilă. Printre alte lucruri care ar putea merge prost se numără eventuala microcipare a populației și interfața creier-mașină.

Programarea predictivă

Dar se pregătesc lucruri și mai ciudate. Programarea predictivă este teoria unei mâini ascunse care acționează pârghiile realității. Un fel de birou de reglare a realității, care ascunde evenimentele din lumea reală prin intermediul filmelor, literaturii și manipulării mass-media. Principiul fundamental aici este condiționarea psihologică care reduce rezistența oamenilor la acceptarea evenimentelor viitoare planificate și îi încurajează să schimbe structurile concrete ale realității cu construcții statice, până când, în cele din urmă, viziunea noastră moștenită asupra lumii este înlocuită de mituri și arhetipuri.

Faptul că trăim în timpul modelării clasei de prădători nu este un aspect discutabil. Acesta este complexul lor de Mesia imprimat în conștiința colectivă și proiectat înapoi în lumea reală. Prin propria lor voință, masele dau viață acestor grozăvii și pătează țesutul social.

Dezvăluirea metodei

Cu toate acestea, se merge chiar mai departe de programarea predictivă. Unii o numesc Dezvăluirea metodei.

Potrivit lui Michael Hoffman: mai întâi suprimă contraargumentul, iar când sosește momentul oportun, dezvăluie aspecte din ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, dar într-un fel de derulare limitată.

Ni s-a spus că vaccinurile sunt inofensive, până când Pfizer și-a dezmințit propriile declarații de siguranță, dar nu înainte ca întreaga lume să fie vaccinată. Apologeții izolării din mass-media corporatistă sunt acum aproape unanimi în privința faptului că izolările fac mai mult rău decât bine. Nu este vorba de o răsturnare de situație arbitrară, ci mai degrabă de o secvență de dezvăluiri atent planificate la momentul potrivit.

Michael Hoffman sugerează că elita conducătoare își demonstrează supremația. Se declară minți criminale virtuoase, mai presus de lege și dincolo de orice reproș. Dar, mai presus de toate, vă spun, fără echivoc, că nu aveți nicio cale de atac, că aceste evenimente sunt dincolo de controlul vostru, la fel ca și propriul vostru destin, de altfel. În cele din urmă, un sentiment de apatie și o lipsă de voință cuprinde omenirea, demoralizându-ne până la punctul de a ne recunoaște înfrângerea în fața unui sistem pe care nu avem nici o putere să-l schimbăm.

Nu că ați avea vreodată parte de vreo despăgubire. Această casă nu este concepută pentru a-și face singură curățenia. Îngropată adânc în statul lor de drept, există o constituție ascunsă care spune: nimic nu se întâmplă fără consimțământul tău. În această versiune a dreptului contractual, odată ce adevărul este ascuns la vedere, ați fost de acord cu el. Există undeva un contract nesemnat, cu mărturia ta făcută fără prestare de jurământ  pe el.

În cele din urmă, suntem cu toții victime ale aceleiași lovituri de maestru, fie că suntem evangheliști de tastatură sau apologeți ai statului, toată lumea este trasă pe sfoară, și nu contează atât de mult că ei râd de tine, ci că tu râzi de tine însuți.

Sursa

 

 

CHIAR CREDEAȚI CĂ AM REVENIT LA NORMALITATE? : Din 22 mai OMS va avea autoritatea de a restricționa 99,4% din întreaga lume

Povestea a început oficial în 2021 odată cu semnarea scrisorii prin care liderii mai multor țări au cerut instituirea unui tratat global privind pandemiile.  Pe 22.02.2022 vă reaminteam despre acest lucru. Acum vă spun doar când va fi semnat și de când va intra în vigoare. „Eliminarea” restricțiilor anti-Covid, slăbirea hățurilor privind vaccinarea și, mai nou, războiul nu au avut alt rol decât distragerea antenției de la adevărata amenințare împotriva noastră, exact acest tratat. În momentul când va intra în vigoare nimeni nu se va mai putea opune ordinelor OMS, decât asumându-și riscul de a deveni un dușman declarat, și vânat în consecință, al noii ordinii mondiale a sănătății. Partea proastă e că se va vota pe 22 mai 2022 și va intra în vigoare în noiembrie. Timpul să vă hotărâți de ce parte a baricadei veți fi e cam scurt. Și nu, nu este nici o teorie a conspirației și da, se va aplica și în România și în întreaga Europă, și nu numai. Deci nu poate fi fentat pentru că nimic nu va mai fi lăsat la latitudinea guvernelor care pot fi presate, vorba vine, de masele populare. Dacă nu vă convine, va trebui să mergeți la Geneva să protestați în fața sediului OMS, lucru destul de improbabil, dacă nu chiar imposibil, în cazul în care veți fi închiși în case precum chinezii acum. De fapt, cred că aceste imagini ne-au fost arătate tocmai ca să ne pregătească pentru acel moment când OMS ne va arăta adevărata ei față și putere. _________________________________  

Când toate neamurile pământului se vor aduna împotriva ei. În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră pe care o vor ridica toate popoarele; toți cei care o vor ridica se vor răni. Zaharia 12:3 (The Israel BibleTM)

Notă mucemicul: În Biblia Ortodoxă versetul sună așa:

Şi în ziua aceea voi preface Ierusalimul în piatră de povară pentru toate popoarele. Toţi care o vor ridica se vor răni grav şi se vor aduna împotriva lui toate neamurile pământului. 

Sediul Organizației Mondiale a Sănătății, Geneva, Elveția ( Imagine: Shutterstock)

Oficialii din administrația Biden lucrează pentru a da Organizației Mondiale a Sănătății puterea de a declara unilateral o urgență sanitară în orice țară, conferindu-i astfel puteri de urgență. Mesajul din partea administrației și votul nu sunt mediatizate de presa tradițională, dar fostul congresman Michele Bachmann lucrează din greu pentru a trage un semnal de alarmă.

Bachmann: „Cea mai mare acaparare de putere globală din timpul vieții noastre”

Bachmann a declarat că viitorul vot de la Geneva asupra amendamentelor administrației Biden ar ceda suveranitatea SUA în favoarea OMS în ceea ce privește deciziile naționale în domeniul sănătății, în ceea ce ea a descris ca fiind

„cea mai mare acaparare de putere globală pe care am văzut-o în timpul vieții noastre”.

Preocuparea lui Bachmann se referă la votul care va avea loc pe 22 mai în cadrul Adunării Mondiale a Sănătății (WHA), organul legislativ al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Votul are ca scop ratificarea amendamentelor propuse de administrația Biden și sunt programate ca „punct provizoriu al ordinii de zi 16.2”.

Bachmann a vorbit despre această dilemă în emisiunea War Room a lui Steve Bannon.

Această autoritate care le va fi acordată va avea un impact asupra a 99,4%” din toți oamenii din lume„, a spus Bachmann. „Există 193 de națiuni care fac parte din ONU. Administrația Biden aduce amendamente care au fost propuse ca toate națiunile pământului să cedeze OMS suveranitatea asupra deciziilor naționale în materie de sănătate.”

Acest lucru înseamnă că OMS ar avea autoritate decizională pentru a interveni în politica guvernamentală a Statelor Unite și a oricărei națiuni din lume fără permisiunea noastră. De exemplu, închiderea în care vedeți 26 de milioane de oameni blocați astăzi în Shangai, China. Nu pot ieși din apartamentele sau casele lor. OMS ar avea autoritatea de a putea impune acest lucru aici, în Statele Unite, sub orice pretext dorește. Nu trebuie să prezinte date. Ar putea face acest lucru”.

Bachmann a rezumat pericolul într-un singur rând:

„Ceea ce face acest lucru, în concluzie, este că se creează o platformă pentru guvernarea globală prin intermediul OMS„, a spus ea.

Ea a subliniat că trebuie să se ia măsuri imediat.

„Asta este ceea ce oamenii trebuie să știe”, a spus Bachmann. „Este o chestiune de timp. Nimeni nu știa despre acest lucru. Administrația Biden a dat aceste propuneri de amendamente OMS la 18 ianuarie. Nimeni nu a știut acest lucru până la 12 aprilie, în urmă cu mai puțin de o lună. Dar în mai puțin de două săptămâni, delegații vor vota acest lucru la Geneva, în Elveția. Administrația Biden a publicat deja o listă de țări, patruzeci dintre cele mai puternice țări din lume, inclusiv Canada, UE și Marea Britanie, precum și Australia. Aceste țări sunt de acord cu demersul nebunesc al administrației Biden de a ceda suveranitatea OMS, care nu este de încredere.”

„Este extrem de important că votul va avea loc în mai puțin de două săptămâni și nimeni nu știe efectiv că se va întâmpla acest lucru, dar oamenii încep să știe. Așa că este important acum să ajungem la Kevin McCarthy, liderul Camerei Reprezentanților, Mitch McConnel, liderul Senatului, și să le cerem să renunțe la tot și .să aibă o conferință de presă comună și că nu se va întâmpla nimic în guvernul Statelor Unite până când Joe Biden nu renunță la aceste amendamente și nu este de acord că nu vom ceda suveranitatea Statelor Unite în favoarea ONU. Aceasta este o acaparare a puterii globale pe care nu am mai văzut-o în viața noastră, iar dacă acest lucru trece, nimic altceva nu mai contează.” 

Votul va avea loc între 22 și 28 mai la Geneva, în Elveția, și va intra în vigoare în noiembrie”, a spus Bachmann. „Ceea ce înseamnă că nu va conta ce partid va câștiga alegerile în noiembrie, deoarece autoritatea globală va fi deja transferată către OMS. De aceea, acest lucru este atât de important. Este motivul pentru care trebuie să implicăm Senatul SUA, Camera Reprezentanților SUA, astfel încât să oprească acest lucru chiar acum, sau vom pierde autoritatea aici, în Statele Unite.”

Bannon a precizat că puțini oameni din Washington știau despre această problemă

„Am trăit în acea lume”, i-a răspuns Bachmann lui Bannon. „Ei trăiesc într-o bulă. Bula se numește bani. Este laptele matern al politicii. Ei se concentrează pe sporirea banilor pe care îi aduc pentru alegerile lor. Despre asta este vorba”.

„Așa că trebuie să uite de asta și să realizeze că există o țară de salvat, iar noi avem foarte puțin timp la dispoziție. Acest vot are loc în mai puțin de două săptămâni. Aceasta este lumea. [Liderii republicani] trebuie să țină o conferință de presă comună și să spună că nu vom trece propunerea de lege. Nu vom face nimic. Nu vom vota pentru aceste 33 de miliarde de dolari pentru Ucraina (care între timp s-au făcut 40-n.m.). Veți primi zero, zero, zero, nimic. De fapt, nici măcar nu vă vom da un cvorum. Nici măcar nu ne vom prezenta până când nu vă veți asigura că aceste amendamente nu vor fi prezentate la Adunarea Mondială a Sănătății, a spus Bachmann. „Este atât de grav. Este ceva real.

Bachmann a citat experiența sa în calitate de decan al Școlii Robertson de Guvernare de la Regent University, de fost membru al Congresului și de fost candidat la președinție.

„Acest lucru ar trebui să vă ardă la degete”, a subliniat ea. „Acest lucru este real. Acesta este cel mai mare atac pe care l-am avut vreodată asupra suveranității Statelor Unite. „Și cred că au deja voturile necesare. Ceasul bate la ora 11:59. Trebuie să implicăm conducerea republicană pentru a opri acest lucru. Conducerea democrată nu o va face. Conducerea republicană trebuie să tragă un semnal de alarmă și să se implice.

„[Liderii republicani] nu știu. Nu au habar de nimic. Sunt ocupați să se concentreze pe aici și acum, adică pe strângerea de bani pentru a putea fi realeși în toamnă”, a declarat Bachmann. „Dar acesta este aici și acum. Nu-i putem permite lui Joe Biden să renunțe la suveranitatea americană și, de fapt, la suveranitatea tuturor celor 193 de națiuni ale lumii, în favoarea nefericitei OMS. care este o filială a guvernului comunist chinez, iar ei vor avea atunci autoritate asupra Statelor Unite, asupra noastră, iar noi vom fi efectiv vulnerabili la pierderea libertății noastre în favoarea OMS.”

WCH: „Amenințare la adresa suveranității și a drepturilor inalienabile.”

Într-o scrisoare deschisă referitoare la tratatul OMS privind pandemia, Consiliul Mondial pentru Sănătate(WCH) a scris, în parte:

„Acordul propus de OMS este inutil și amenință suveranitatea și drepturile inalienabile. Acesta sporește puterea sufocantă a OMS de a declara pandemii nejustificate, de a impune blocaje dezumanizante și de a impune tratamente costisitoare, nesigure și ineficiente împotriva voinței oamenilor.”

„Din punct de vedere istoric, conducerea OMS a dezamăgit poporul. Printre multe exemple, a aprobat vaccinul dăunător H1N1 (gripa porcină) pentru o pandemie declarată în mod controversat. În egală măsură, OMS a eșuat în timpul capitolului Covid-19, deoarece a încurajat închiderile, a suprimat tratamentele preventive timpurii și a recomandat intervenții cu produse care s-au dovedit a nu fi nici sigure, nici eficiente. 

„Nu se poate permite ca OMS să controleze agenda mondială în domeniul sănătății și nici să impună biosupravegherea. Deși primește finanțare din surse publice aparținând poporului, este prinsă într-un perpetuu conflict de interese, deoarece primește, de asemenea, fonduri substanțiale din partea unor interese private care își folosesc contribuțiile pentru a influența și a profita de deciziile și mandatele OMS. De exemplu, Fundația Gates și alianța de promovare a vaccinurilor GAVI, finanțată de Gates, contribuie cu peste 1 miliard de dolari pe an.”

America Out Loud a explicat amendamentele:

Aceste amendamente vor împuternici directorul general al OMS să declare urgențe sau crize sanitare în orice națiune și să facă acest lucru în mod unilateral și împotriva opoziției națiunii vizate. Directorul general va putea declara aceste crize de sănătate doar pe baza opiniei sale personale sau a considerației că există o amenințare potențială sau posibilă pentru alte națiuni.

” Aceste reglementări sunt un „instrument obligatoriu de drept internațional intrat în vigoare la 15 iunie 2007”. Statele membre ale ONU pot fi obligate prin lege să se supună sau să consimtă la ele.

Aceste noi amendamente vor permite directorului OMS să declare în voie urgențe sanitare. Conform noilor reglementări, OMS nu va fi obligată să se consulte în prealabil cu națiunea identificată pentru a „verifica” evenimentul înainte de a acționa.

Biden și OMS: Agenda Noii Ordini Mondiale

Biden are o lungă istorie de pledoarie pentru o Nouă Ordine Mondială. Cel mai recent, în luna martie, Biden a declarat într-un discurs rostit în cadrul reuniunii trimestriale a directorilor executivi de la Business Roundtable că administrația sa va fi un lider în „noua ordine mondială„.

În 1992, pe atunci senatorul Biden a scris un articol de opinie pentru Wall Street Journal intitulat „Cum am învățat să iubesc Noua Ordine Mondială„. În articol, Biden – care era, de asemenea, membru al Subcomisiei pentru afaceri europene a Comitetului pentru relații externe al Senatului – a spus

„După ce am stăpânit comunismul sovietic până la dizolvarea sa, avem nevoie de o nouă strategie de ” limitare” – bazată, ca și NATO, pe acțiunea colectivă – dar îndreptată împotriva proliferării armelor.”

În articol, Biden a cerut sporirea puterilor NATO și ONU.

Din nou, la o conferință a Băncii de Export-Import din 2013, Biden a făcut un apel explicit la stabilirea unei Noi Ordini Mondiale.

În această privință, Biden este în pas cu ONU. La reuniunea de la Nairobi din martie 2019, Adunarea pentru Mediu a prezentat un set de rezoluții care includeau un apel explicit pentru o nouă ordine mondială, lansat de directorul executiv interimar al ONU pentru Mediu, Joyce Msuya, ca parte a programului ecologic al ONU:

„Dacă țările vor respecta tot ceea ce s-a convenit aici și vor pune în aplicare rezoluțiile, am putea face un pas important către o nouă ordine mondială în care nu vom mai crește în detrimentul naturii, ci vom vedea cum oamenii și planeta prosperă împreună.”

Noua Ordine Mondială: Turnul Babel

Rabinul Pinchas Winston, un prolific autor al sfârșitului zilelor, a explicat că arhetipul biblic pentru Noua Ordine Mondială este Turnul Babel.

Nimrod a vrut o Nouă Ordine Mondială care să nu aibă un Dumnezeu în ea”, a explicat rabinul Winston, „O lume fără Dumnezeu le permite oamenilor să facă ceea ce vor, fără consecințe sau responsabilitate morală. Omul ordonează societatea așa cum vrea el„.

Rabinul a remarcat că Biden reprezintă acum extrema stângă, creând o dihotomie interesantă.

„Asta este ceea ce vrea stânga anti-religioasă. Pentru liberali, o realitate fără Dumnezeu arată ca o libertate, dar este opusul. Socialismul duce întotdeauna la fascism. În mod ironic, lipsa de evlavie este, de asemenea, scopul alianței Rusia-China. Putin este anti-Dumnezeu, dar condamnă liberalismul occidental ca fiind o crimă umanitară.”

Michele Bachman: Iubitoare a Israelului

Bachmann s-a bazat pe credința sa pentru a-și ghida viața personală și profesională. Bachmann a intrat oficial în politică în anul 2000, când a fost aleasă în Senatul statului Minnesota și a fost reprezentantă a celui de-al șaselea district al Congresului din Minnesota din 2007 până în 2015. Membră a Partidului Republican, ea a candidat la alegerile prezidențiale din 2012.

Ea a avut întotdeauna o puternică legătură personală cu Israelul și, după absolvirea liceului, a petrecut o vară lucrând la kibbutzul Be’eri din Israel.

Sursa

 

Viitorul NU sună bine! (Video)

Cine dorește să vadă întreaga mini-serie TV tradusă în limba română o poate vedea aici Sincer merită văzută! Ne arată ce ne-au pregătit pentru viitor. Mini-seria a fost lansată pe 14.05. 2019.  

Sprijinul SUA față de aliați / prieteni (Video)

ONU și WEF au semnat un acord pentru „accelerarea” Agendei 2030 (Video)

„ONU 🇺🇳 anunță că Klaus Schwab, de la Forumul Economic Mondial, și secretarul general al ONU 🇺🇳 Antonio Guterres au semnat un acord pentru „accelerarea” Agendei 2030.”

O poză cât o mie de cuvinte

Εικόνα
https://twitter.com/alocin96983806/status/1523319381652131841/photo/1

CHEALA ȘI TICHIA DE MĂRGĂRITAR: În România se vor construi rachete interceptoare de ultimă generație SkyCeptor

Εικόνα

https://www.defenseromania.ro/in-romania-se-vor-construi-rachete-interceptoare-de-ultima-generatie-skyceptor_616271.html

„Țara 404”: PREȘEDINTELE POLONIEI ȘI BUNICUL SĂU!!!

Εικόνα
https://twitter.com/AZmilitary1/status/1521533609139707905/photo/1

Mihail Ivanovici Duda (Mikhail Ivanovich Duda), un naționalist ucrainean înfocat, o icoană a ukrofasciștilor moderni. De la vârsta de 16 ani a fost membru al OUN*. În 1939, a studiat sabotajul și terorismul în Germania nazistă împreună cu viitorul lider al UPA* Roman Șukșevici. A fost prieten cu Stepan Bandera, care stătea adesea în satul natal al lui Duda. Din 1941, a servit în batalionul punitiv al Abwehr-ului „Roland”, numit după Konovalets și Petlyura. A fost decorat de trei ori cu „Crucea Meritului Militar” (cea mai înaltă distincție a UPA).

🇵🇱 Mikhailo a transmis genetic ideile nazismului nepotului său, în prezent președintele Poloniei, Andrzej Duda.

Mă întreb care este poziția nepoatei cu privire la genocidul polonezilor din Volhynia din 1943, la care a participat și bunicul său.

Cu un astfel de lider, Polonia preia cu îndrăzneală, după Ucraina, sarcina de a purta cu mândrie numele de „Țara 404”.

* – interzisă în Rusia

https://t.me/azmilitary11/3696

Ce sunt OUN/UPA?

Organizația Naționaliștilor Ucraineni (OUN) a fost un grup terorist clandestin fondat în 1929, care s-a angajat să creeze un stat ucrainean independent pe teritoriile considerate etnic ucrainene. Originile sale se află în mișcarea ucraineană care a apărut în Galiția de est austriacă înainte de 1914, unde activiștii ucraineni au contestat dominația tradițională a nobililor polonezi. La sfârșitul Primului Război Mondial, ucrainenii au încercat să înființeze o Republică Populară Ucraineană de Vest cu capitala la Lviv (Liov). Această încercare a fost înfrântă de forțele poloneze superioare în 1919, iar Galiția de est a fost încorporată în Polonia în 1923. Veteranii ucraineni nemulțumiți au fondat o Organizație Militară Ucraineană, care în 1929 a fuzionat cu grupuri studențești pentru a forma Organizația Naționaliștilor Ucraineni (OUN).

Liderii OUN au fost preocupați de eșecul ucrainenilor de a-și crea propriul stat în 1918. Aceștia au dat vina pe o conducere slabă, pe o disciplină inadecvată și (în centrul și estul Ucrainei) pe atașamentul față de idealurile liberale sau socialiste. Ucraina Centrală și de Est au fost încorporate de Uniunea Sovietică, iar naționaliștii nu au reușit să își exercite influența în Ucraina sovietică. Principala lor sarcină în anii 1930 a fost să câștige loialitatea tinerilor ucraineni din Polonia. Un decalog, pe care OUN l-a moștenit de la o organizație studențească, descria tipul de angajament necesar.

Conform „Decalogului” OUN, naționaliștii ucraineni trebuiau să

„câștige un stat ucrainean sau să moară în bătălia pentru el” și să „aspire să extindă puterea, bogăția și mărimea statului ucrainean chiar și prin înrobirea străinilor”.

Gânditorul naționalist ucrainean Dmytro Dontsov a avut influență în cadrul OUN, dar nu a fost membru. Fascismul dictatorului italian Benito Mussolini a fost cel mai atrăgător model european.

În Polonia, OUN a trebuit să concureze cu alte partide ucrainene. În Galiția, partidele socialiste și democratice aveau o influență publică mai mare. În Volhynia, la nord de Galiția, a fost depășită de Partidul Comunist din Ucraina de Vest. Acolo unde OUN s-a distins a fost în practicarea terorii. După ce regimul lui Józef Piłsudski a încercat să implice societatea ucraineană, OUN a început un val de jafuri și incendii în iulie 1930. Acest lucru a atras pacificările poloneze. În august 1931, OUN l-a asasinat pe Tadeusz Hołowko, cel mai important susținător polonez al reconcilierii cu ucrainenii. În acest fel, OUN a încercat să împiedice acomodarea ucrainenilor la regimul polonez. Diplomații polonezi au negociat pacte de neagresiune cu Uniunea Sovietică (1932) și cu Germania nazistă (1934). Acest lucru a pus capăt speranțelor multor ucraineni că Moscova sau Berlinul vor ajuta cauza ucraineană și a dus la cooperarea partidelor legale cu statul polonez. Văzând Germania ca fiind puterea cu cele mai mari șanse de a distruge Polonia, membrii de frunte ai OUN au cooperat cu serviciile de informații militare germane.

În 1938, un agent sovietic l-a asasinat pe Ievhen Konovalets, liderul OUN. OUN s-a divizat în două fracțiuni, cunoscute în mod convențional ca OUN-M și OUN-B, după numele liderilor lor, Andrii Melnyk și Stepan Bandera. Ambele fracțiuni au încercat să exploateze oportunitățile pe care le-au văzut după septembrie 1939, când invazia comună germano-sovietică a distrus Polonia. OUN-M a furnizat personal pentru instituțiile sociale ucrainene pe care germanii le-au permis în Polonia ocupată. Când Germania a invadat Uniunea Sovietică în iunie 1941, forța de invazie a inclus două batalioane de naționaliști ucraineni. Activiștii OUN-B din Liov au declarat existența unui stat ucrainean, dar au fost arestați de germani.

Ambele fracțiuni au furnizat personal pentru autoritățile germane de ocupație. Polițiștii au colaborat la politicile germane de ocupație, inclusiv la uciderea evreilor. Pe măsură ce războiul s-a întors împotriva Germaniei, OUN-M a acceptat propunerea germană de a crea o divizie Waffen-SS. Unii lideri OUN-B, veterani ai serviciului german, au decis să creeze propria Armată Insurgentă Ucraineană (UPA), formată în principal din foști polițiști. UPA i-a apărat pe ucraineni de represiunile germane și a luptat împotriva partizanilor sovietici. De asemenea, în 1943 și 1944, aceasta i-a curățat etnic pe polonezii nativi din vestul Ucrainei.

Din 1944, UPA a luptat împotriva forțelor sovietice care se întorceau și a regimului comunist care se instaura în Polonia. În 1947, autoritățile comuniste poloneze au folosit pretextul activității UPA pentru a-i curăța etnic pe ucrainenii din sud-estul Poloniei. Câteva mii de naționaliști ucraineni, în mare parte veterani ai Diviziei Waffen-SS Galizien, au reușit să ajungă în Italia în 1945. Aceștia au fost transportați pe calea aerului în Marea Britanie, de unde se pare că unii dintre ei au luat parte la misiuni britanice sau americane în interiorul Uniunii Sovietice. În ciuda facționalismului continuu, naționaliștii au reușit timp de câteva decenii să domine viața culturală ucraineană în emigrația occidentală, în special în Canada. În Ucraina independentă care a apărut în 1991, OUN a jucat un rol vizibil, dar nesemnificativ în viața publică. Până în momentul Revoluției Portocalii din 2004, OUN și-a redefinit propria realizare, cel puțin în Ucraina, ca fiind păstrarea limbii și culturii ucrainene.

Sursa

EUROPA CELUI DE-AL II-LEA RM vs EUROPA CELUI DE-AL III-LEA: Al Patrulea Reich încearcă să facă ceea ce Al Treilea Reich nu a reușit. O mulțime de nepoți ai celui de-al Treilea Reich se află în poziții cheie în acest moment

Iar ei sunt cei care au înlesnit acest fapt: Naziștii din spatele NASA, NATO, ONU și ai Comisiei Europene 👀

Εικόνα

ÎN TIMP CE OMENIREA ESTE STERILIZATĂ: Această Inteligență Artificială (AI) produsă de Google a creat un „copil” AI care să o ajute să rezolve problemele (Video)

Proiectul AutoML al Google, conceput pentru ca inteligența artificială să construiască alte inteligențe artificiale, a dezvoltat acum un sistem de viziune computerizată care depășește cu mult modelele de ultimă generație. Proiectul ar putea îmbunătăți modul în care „văd” vehiculele autonome și roboții cu inteligență artificială de ultimă generație.

EL, ȘI ALȚII CA EL, N-AR TREBUI LĂSAȚI SĂ VORBEASCĂ: Prințul Charles susține MĂȘTILE pentru VACI (Video)

Masca a fost proiectată de studenții de la Royal College of Art din Marea Britanie, care au format una dintre cele patru echipe câștigătoare a competiției inaugurale Terra Carter Design Lab. Premiul în bani va fi folosit pentru dezvoltarea în continuare a ideii lor.

Dispozitivul convertește metanul emis de vaci și a fost creat de un grup de proiectare numit Zero Emissions Livestock Project (ZELP). Neutralizează emisiile de metan în timp real și se potrivește în jurul capului vacii într-un mod care să nu afecteze capacitatea acesteia de a se hrăni și de a interacționa cu turma.

2. Sursa Foto... (masca-vaci-2_03964700.jpg)

Gazele captate de mască sunt oxidate folosind un catalizator și apoi eliberate în aer sub formă de CO2 și vapori de apă. Proiectanții săi spun că datele sunt, de asemenea, capturate de-a lungul vieții animalului pentru a ajuta la optimizarea bunăstării în ferme, la îmbunătățirea productivității și la crearea unui jurnal ”solid” al emisiilor de gaze cu efect de seră.

Citiți întreaga știre https://www.dcnews.ro/printul-charles-sustine-mastile-pentru-vaci-daca-vacile-ar-purta-masti-ar-putea-eructa-mai-putine-emisii-de-metan-in-atmosfera_868904.html

AȘA VINE MAREA RESETARE: Companiile americane din domeniul apărării pierd profituri uriașe din cauza sancțiunilor antirusești și a COVID-19

Toate războaiele sunt oportunități de afaceri: De obicei, conflictele militare împing țările să se reînarmeze pentru a-și consolida rezervele. Cu toate acestea, operațiunea specială rusă din Ucraina va lovi în mod neașteptat întreprinderile complexului de apărare al SUA, inclusiv pe cele de vârf ale complexului de apărare al SUA, relatează BFM TV.

Raytheon, producătorul rachetelor Stinger și Javelin, și-a redus veniturile prognozate pentru acest an cu 750 de milioane de dolari. În timpul unei întâlniri cu investitorii, directorul general al companiei, Greg Hayes, a atribuit aceste schimbări sancțiunilor internaționale impuse Rusiei și care limitează vânzarea oricărui produs. În același timp, Raytheon a încheiat 1,5% din contractele sale cu Rusia și a primit anual aproximativ 900 de milioane de dolari de la aceasta.

Hayes a recunoscut că sancțiunile antirusești vor afecta grav veniturile companiei, iar vânzarea de rachete către Ucraina nu va putea compensa pierderile. Compania ar putea avea nevoie chiar de noi investiții, liniile de producție Stinger au fost închise în 2020, iar repornirea necesită găsirea de piese de schimb pentru cele care nu mai sunt în producție, ceea ce necesită o regândire a întregului proces de fabricație.

O altă problemă derivă din cea anterioară: multe dintre piesele din oțel, aluminiu, nichel și titan necesare pentru industria aeronautică sunt produse în Rusia. Acum, companiile nu le pot cumpăra nici măcar din China, unde fabricile s-au închis din cauza unui nou val de coronavirus care a provocat, de asemenea, întârzieri în transporturile din Shanghai, cel mai mare port maritim din lume.

Consecințele acestor evenimente au fost resimțite de Boeing și Lockheed Martin, care produc, printre altele, avioanele de luptă F-18 și F-35. Proiectul T-7A Red Hawk, avionul de antrenament cu reacție prezentat de Boeing și Saab, și-a depășit deja bugetul cu 367 de milioane de dolari.

Într-o declarație oficială, American Aviation Corporation a atribuit această creștere „negocierilor în curs cu furnizorii, care sunt afectate de restricțiile lanțului de aprovizionare, de COVID-19 și de presiunile inflaționiste”.

Lockheed Martin a anunțat, de asemenea, o scădere a vânzărilor de 8% de la an la an din cauza problemelor de aprovizionare legate de pandemie. Compania a precizat că nu a crescut încă producția, în ciuda discuțiilor cu Pentagonul pentru creșterea producției de armament pentru Ucraina. Totodată, directorul financiar Jay Malave a dat asigurări că producția de arme pentru Ucraina nu va avea un impact imediat asupra performanței financiare a corporației.

Vânzările de avioane F-35 către alte țări, în special cele europene, sunt acum în creștere, dar și în acest caz companiile militaro-industriale americane s-ar putea confrunta cu probleme, notează articolul.

În ultimii ani, prețul avioanelor de luptă a fost mai mic, ceea ce a contribuit la popularitatea lor pe piața mondială: în Europa, s-a planificat încheierea de noi contracte cu Elveția, Finlanda și Germania. Cu toate acestea, potrivit directorului general al Lockheed Martin, Jim Tecklet, inflația și problemele de aprovizionare vor afecta costul F-35 mai mult decât se aștepta și vor crește timpul de producție al acestora.

În cel mai recent raport din 25 aprilie, Biroul de Contabilitate al SUA a considerat că prețul avioanelor de luptă este „supraevaluat”. Astfel, potrivit acestei agenții independente, Pentagonul va trebui să cheltuiască în medie aproximativ 13 miliarde de dolari anual până în 2037 pentru a finanța producția acestora. Totodată, costul total al programului este estimat în prezent la aproximativ 400 de miliarde de dolari, conchide BFM TV.

Sursa

%d blogeri au apreciat: