Untold-ul s-a terminat! Să înceapă restricțiile la Cluj!

Acum că băieții deștepți  și-au scos banii pe anul ăsta, Clujul se pregătește de scenariul galben, de vineri. Bravo, PNL încă un V bifat pe lista de realizări mărețe. Urmează, probabil, Bucureștiul, acum că Festivalul Saga s-a terminat, dar numai după ce trece și poze  festivalul de placinte i merinde romane ti parcul ior

Cu burta plină nici că-ți pasă de carantină!

Εικόνα

La Cluj lucrurile se fac în stil mare

Εικόνα
https://twitter.com/basarab84/status/1383765307521519622/photo/1

Judecător clujean fără mască la protestul organizat de AUR în Cluj contra vaccinării obligatorii

Foto Lucian Buta -sursa http://www.clujust.ro

Citim pe clujust.ro

Judecătorul Lucian Buta de la secția penală a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost surprins fără mască la protestul organizat de AUR duminică în centrul Clujului contra vaccinării obligatorii.

”Membrii și simpatizanții AUR au protestat, duminică, la Cluj împotriva vaccinării obligatorii. ”Stop dictaturii”, ”Libertate”, au scris membrii AUR pe pancartele afișate. Protestul a fost organizat de deputatul AUR din Cluj, Ilie-Alin Colesa.

Chiar în pozele postate de acesta pe Facebook apare judecătorul Lucian Buta, care într-o fotografie este fără mască pe stradă. Acesta are în mâini o foaie pe care scrie ”Corpul meu, alegerea mea. Nu obligativității vaccinării!”

”Exemplu de nerespectare a regulilor impuse de autoritati oferit de judecatorul clujean Lucian Buta.”, ne-a scris un cititor.

Articolul 99 din legea 303/2004 privind Statutul magistraților prevede: Constituie abateri disciplinare:

d) desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu

Citiți întregul articol la https://www.clujust.ro/judecator-clujean-fara-masca-la-protestul-organizat-de-aur-in-cluj-contra-vaccinarii-obligatorii/

Comentariu mucenicul:

Să discutăm puțin despre articolul 99 din legea 303/2004 la care se face referire.

Sursa analizei https://www.juridice.ro/366185/abaterile-disciplinare-ale-magistratilor-iv-desfasurarea-de-activitati-publice-cu-caracter-politic-sau-manifestarea-convingerilor-politice-in-exercitarea-atributiilor-de-serviciu.html

Astfel, pentru a face o încadrare juridică corectă, trebuie să avem în vedere deosebirile care există între abaterea disciplinară privind „manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu” (lit. a) şi abaterea disciplinară privind „desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu” (lit. d):
– abaterea disciplinară reglementată de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 se referă la toate manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, având un caracter general, în timp ce abaterea disciplinară reglementată la lit. d) se referă la ”desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic” sau la ”manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu”, cele două modalități care constituie elementul material al laturii obiective fiind strict determinate de către legiuitor și, chiar dacă acestea pot fi incluse în sfera mai largă a manifestărilor care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, ele au fost reglementate ca abatere distinctă de legiuitor, tocmai datorită interferării lor cu sfera politicului;
– manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei trebuie să fi avut loc în public sau să fi ajuns la cunoştinţa publicului, în timp ce în cazul abaterii disciplinare privind manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu nu este necesară îndeplinirea unei asemenea cerinţe.

Totodată, abaterea disciplinară prevăzută la art. 99 lit. d) este diferită de cea prevăzută de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004, în modalitatea încălcării prevederilor legale referitoare la interdicţiile de natură politică, din mai multe considerente:
– abaterea disciplinară reglementată la lit. b), sub aspectul interdicțiilor de natură politică, se referă la interdicţia magistratului de a desfăşura sau participa la activităţi cu caracter politic fără a face distincție după felul acestor activități, în timp ce abaterea disciplinară prevăzută la lit. d) constă în desfăşurarea de activităţi ”publice” cu caracter politic, astfel că desfășurarea unor activități care nu sunt publice, dar care au caracter politic, nu intră în sfera abaterii disciplinare analizate de noi.
– în timp ce abaterea disciplinară reglementată la lit. b), în modalitatea încălcării prevederilor legale referitoare la interdicţiile de natură politică, se referă la interdicţia magistratului de a-și exprima convingerile politice, indiferent de locul unde se află, abaterea disciplinară prevăzută la lit. d) constă în manifestarea convingerilor politice doar în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu ale magistratului.

Prin urmare, ori de câte ori un magistrat desfăşoară activităţi publice cu caracter politic sau își manifestă convingerile politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu comite abaterea disciplinară reglementată de art. 99 lit. d) din Legea nr. 303/2004, nu cea reglementată la lit. b) al aceluiași text de lege, deoarece abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. d) are un caracter special în raport de cea prevăzută la lit. b) din Legea nr. 303/2004, iar potrivit principiului de drept specialia generalibus derogant, se aplică norma specială.

În sensul analizat de noi, desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic implică adoptarea unui comportament ce caracterizează o activitate publică, cu caracter politic, de o manieră care să genereze concluzia că aceasta încalcă dispozițiile legale care reglementează conduita magistraților.

Pot fi considerate astfel de activități următoarele: susținerea unui discurs în cadrul unei adunări cu caracter politic; participarea la lucrările congresului unui partid politic; implicarea în dezbaterile electorale; participarea la emisiuni televizate care au caracter politic, participarea la mitinguri cu caracter politic, lipirea sau distribuirea afișelor electorale ale candidaților sau partidelor politice etc.

Prin manifestare se înțelege exteriorizarea (prin vorbe, fapte, acțiuni) a gândurilor, sentimentelor, personalității cuiva[7].

În sensul analizat de noi, prin manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu se înțeleg acele acțiuni ale magistratului prin care își exteriorizează în mod neechivoc convingerile politice în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, fie la sediul instanței sau parchetului, fie într-un alt loc, dar în exercitarea acestor atribuții.

Pot fi considerate astfel de activități următoarele: afirmațiile de susținere a unui partid politic sau a unui candidat la o funcție politică în sala de judecată; distribuirea de materiale electorale în cadrul instanței sau parchetului; determinarea colegilor din instanță sau parchete să voteze un anumit partid sau candidat; manifestarea convingerilor politice cu prilejul efectuării unei cercetări la fața locului etc.

activitățile publice trebuie să aibă caracter politic. Pentru a constitui abatere disciplinară nu este suficientă desfăşurarea de către magistrat a unor activităţi publice, ci aceste activități trebuie să aibă caracter politic.

Prin urmare, în cazul în care magistratul participă la o manifestare publică cu scop umanitar, organizată de o fundație sau asociație non profit, nu vorbim despre comiterea abaterii disciplinare în modalitatea analizată.

Întrebarea care se poate ridica în acest context este următoarea: Magistratul care participă la o manifestare publică, care nu are caracter politic, însă este organizată de un partid politic, comite abaterea disciplinară analizată?

În opinia noastră, magistratul nu comite abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. d), deoarece nu este îndeplinită una din cele două condiții prezentate mai sus, respectiv caracterul politic al activităților publice desfășurate de către magistrat.

Am încheiat citarea.

Mitingul respectiv a fost organizat de organizații civice, apolitice conform https://razboiulinformational.ro/site/2021/03/protest-in-data-de-7-martie-2021-impotriva-obligativitatii-vaccinarii-in-romania/

În data de 7 martie la 15.00 în parcul Izvor va avea loc un protest împotriva obligativității vaccinării în România. Evenimentul va fi organizat de către Alianța Părinților, Asociația „Pro Consumatori”, „Medici pentru consimțământ informat”, „Neam Unit” și „Pro Decizii Informate”, alte asociaţi şi grupuri au anunţat de-asemenea că se alătura protestului.

Astfel Frăţia Ortodoxă, Atitudini, Bucovina Profundă, Asociaţia Calea Neamului şi alte asociaţi au anunţat că se alătura protestului.

și a fost împotriva vaccinării obligatorii

Participanţii la acţiunea de protest se opun Proiectul Legii Vaccinării Obligatorii (PL-x 399/2017), prin care toți adulții, dar și copiii vor putea fi vaccinați prin ordin de ministru. Vezi: AICI

Organizatori Cer:

CEREM amendarea proiectului de lege după cum urmează:

1- Legea să asigure pacientului dreptul să refuze vaccinarea;

2 – Medicului să i se permită să informeze corect pacientul şi să decidă liber dacă recomandă vaccinarea, sau nu, în funcţie de interesul şi starea de sănătate a pacientului;

3 – Să fie eliminate orice fel de sancţiuni pentru pacienţii sau medicii care refuză vaccinarea;

4 – Să fie eliminată noțiunea de obligativitate a vaccinării, sub orice formă (explicită, sau implicită), prin măsuri punitive și coercitive;

5-Noţiunea de obligativitate să fie înlocuită în textul legii cu aceea de recomandare.

Nicăieri nu a existat nicio revendicare politică și nu a fost susținut nici un partid. Faptul că membri ai AUR au fost prezenți la miting nu determină caracterul politic al acestui protest. Judecătorul nu a greșit cu nimic și nu a încălcat normele de conduită impuse de legea respectivă. Mitingul a fost unul cu caracter social, civic iar faptul că nu poartă mască este o opțiune personală care nu are nicio legătură cu calitatea sa de judecător. În plus el ar putea deține foarte bine o adeverință că este bolnav și scutit de obligativitatea purtării măștii, așa cum are și Diana Șoșoacă, adeverință pe care este obligat să o prezinte organelor de control abilitate, nu să și-o atârne de gât când umblă pe stradă. Îmi pare rău că clujust.ro s-a alăturat de această dată presei de scandal, probabil în vederea obținerii unei publicități mai mari. În mod cert, judecătorul știa ce face și cunoaște foarte bine legea. Celor care dau cu pietre le recomand să studieze mai întâi legile și apoi să se pronunțe.

Dacă m-aș fi aflat în România aș fi participat și eu, care nu am absolut nici un fel de apartenență sau simpatie politică, pe motivul că sunt total împotriva legilor care îngrădesc libertățile și drepturile cetățenilor.

 

Nicolae Carpathia, Antihristul român care nu deranjează pe nimeni, nici măcar pe ortodocșii români (I)

Nu știu câți n-au citit sau n-au văzut macar filmul creat după celebra serie de 16 volume, intitulată ” Left behind”. Desigur că filmul nu se ridică la înălțimea cărților dar nu despre asta vreau să vorbesc.

Deci, pentru cei care n-au citit, este o serie foarte populară de romane – în special în rândul creştinilor protestanţi – bazată pe profetiile Bibliei, avându-i drept co-autori pe Tim LaHaye si Jerry B. Jenkins. Protejați de categoria ficţiune (unde au încadrat romanele), Tim LaHaye si Jerry B. Jenkins au găsit doar un mod genial de a transmite mesajele lor religioase maselor. Nu doar autorii, dar probabil că majoritatea  milioanelor lor de cititori, cred că aproximativ jumătate din profeţiile Bibliei au devenit deja realitate, şi ce o să vină poate urma cu uşurinţă unul dintre scenariile  nu-chiar-aşa-de-fictive descrise de aceste cărţi. Creştin sau nu, este greu să nu îți placă scrierile lor, cu o mulţime de aventuri şi de teorii ale conspiratiei.

După „Supraviețuitorii” şi „Armata pătimirilor”, al treilea roman din serie este „Nicolae”.  Nicolae Carpathia este bărbatul român identificat ca fiind nimeni altul decât  viitorul Antihrist! Există mai multe amănunte asupra originilor acestei persoane diabolice atunci când se ajunge la romanul zece sau cam asa ceva. Dar, pentru moment, orice cititor va fi pe deplin constient de faptul că Carpathia este un nume pur românesc şi tipul este român get-beget, născut la Cluj, din părinţi români. De fapt, originea sa declarată este atat de obsesiv repetată în carte, încât te întrebi de ce contează chiar atât de mult pentru autori! Există o astfel de profetie clară în Biblie, cum că viitorul Antihristul va proveni din România?! În mod cert nu. Biblia menţionează o regiune situată între mai multe ţări din Europa de Est şi Orientul Mijlociu, şi România este doar unul dintre suspecţii acestui cuib. Autorii doar au „uitat” să menţioneze acest fapt, şi  cititorul este învăţat cu adevărat să-l urască pe acest Nicolae Carpathia, viitorul dvs. Antihrist român. Caracterul său diabolic este atât de bine descris, încât există toate şansele, mai ales pentru cei de alte nații, să sfârşească prin a se uita cu suspiciune la orice individ român pe care îl va întâlni din momentul citirii cărții…

Nu pare însă să deranjeze pe nimeni acest fapt și mai ales pe români… Să-mi fie cu iertare, dar după tembelismul care ne caracterizează în ultimii ani, cred că mulți sunt chiar mândri de acest fapt. Mă întreb însă care ar fi fost reacția dacă l-ar fi chemat David Karmel și ar fi fost născut în Haifa? Ar fi sărit evreii în-sus de 7 coți că e anti-semitism, că se propagă ura împotriva poporului ales, etc, etc. Dar așa, când personajele evreiești ale romanelor: Tsion Ben-Judah,  Chaim Rosenzweig cât și David Hassid, sunt evrei importanți care trec la creștinism și unul dintre ei chiar îl ucide pe Carpathia, iar Antihristul e roman, toată lumea e fericită.

Iată ce spune Wikipedia în limba engleză despre personajul Nicolae Carpathia. Citez :

Fost preşedinte al României , fost secretar general al Organizaţiei Naţiunilor Unite , auto-numit potentat  al Comuniății Globale (GC), asasinat la Ierusalim, înviat la complexul GC şi posedat de Satana. În cadrul seriei, Carpathia este Antihristul , şi lider al comunităţii globale , al unui guvern mondial pe care el în cele din urmă îl folosește împotriva celor care-L urmează pe Iisus Hristos . Atunci când  Buck se confruntă cu Stonagal şi Cothran, Carpathia tocmai vorbeşte despre  „o perioadă paşnică de şapte ani”, dovedindu-i lui Buck că Carpathia este anti-Hristul.

Începuturile vieţii şi ajungerea sa la putere

Potrivit romanului, născut in judetul Cluj , România , Carpathia a fost produs prin inginerie genetică şi inseminare artificială . Mama lui, Marilena , a fost involuntar convinsă de către un grup de Luciferieni cărora li se alăturase, pentru a deveni mama unui copil care, au asigurat-o, va schimba fața lumii. Marilena a rămas cu soţul ei, Sorin, până când s-a născut copilul, insistând asupra faptului ca fiul ei să păstreze puternicul nume Carpathia. (În romanele precedente, se explică faptul că numele  „Nicolae”, atunci când este tradus, înseamnă „victorie a poporului”, deşi acest lucru este departe de obiectivele reale ale lui Carpathia.)

Prin intermediul părinţilor săi, Carpathia posedă o linie de sânge unic, care datează din Roma antică , pentru a putea pretinde de fapt că este un descendent roman. Acest lucru  face trimiteri atât la credinţa creştină timpurie cumcă Antihristul va veni sub forma unui imparat roman, precum şi la actuala credință pre-Millennialist creştină [ necesită citare ] cum că Antihristul se va ivi dintr-un „New Roman Empire” ( Nou Imperiu Roman) [ necesită citare ] .

Ca și copil, Carpathia a arătat inteligenţă remarcabilă şi capacitate atletică, şi, de asemenea, s-a dovedit a fi extrem de manipulator, capabil să-i supună pe alţii dorințelor sale cu relativă uşurinţă. Păpușarii săi au aranjat ca mama sa să fie eliminată, şi Nicolae însuşi a cerut în cele din urmă  expedierea „tatălui” său, o cheie pentru ascensiunea sa la putere. Cu ajutorul sfătuitorilor săi apropiați şi al consilierilor, Carpathia și-a închegat o afacere  de import-export de succes , care rapid l-a facut milionar . Cu toate acestea, el a crescut  plictisit repede de mediul de afaceri şi finanţe şi, ghidat de ” făcătorul de regi ” Leon Fortunato , pus ochii pe politica .

La vârsta de 24 de ani, Carpathia a păşit pe scena politică în calitate de membru al camerei inferioare a Parlamentului din România . Căzând victimă șantajului lui Fortunato, preşedintele României a demisionat, permiţându-i lui Carpathia să-şi asume puterea, cu sprijinul unanim al parlamentului din această ţară. Acest evenimente din seria de cărți nu ar urma efectiv Constituţia României , care prevede că preşedintele român este întotdeauna ales în mod direct, şi atunci când locul său este vacant, preşedinţia este asumată ad-hoc de către Preşedintele Senatului până când au loc alegeri  noi.

La scurt timp după aceea, în urma haosului care s-a instalat după Răpirea la Cer , Carpathia a fost numit Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite  . Din acest birou, el a transformat ONU în Comunitatea Globală , numindu-se pe sine însuși ca Potentat Suprem al guvernului .

Moartea şi învierea

După trei ani şi jumătate de la preluarea puterii, Carpathia a fost asasinat de Chaim Rosenzweig , un botanist şi om de stat israelian. El a fost ucis de o rană letala la cap datorată unui cuțit pe care Rosenzweig  îl avea asupra sa, ascuns. Decesul său a fost de scurtă durată, cu toate acestea, şi după trei zile de moare, corpul lui Carpathia a fost locuit de Satana însuşi, făcându-l astfel pe Carpathia să pară a se  scula din morţi, întărindu-i şi mai mult puterea. La înmormântarea lui s-au prezentat 4 milioane de persoane.

Ultimii 3 ani şi jumătate

Pentru a-și finaliza dorința de dominare a lumii, Carpathia a creat One World Unity Army, compusă din toţi militarii aparținând GC de pe planeta. Misiunea lor era să distrugă rămăşiţa cetății  de la Petra şi să transforme oraşul  Ierusalim drept capitala  lumii noi, ca urmare a distrugerii supranaturale a Noului Babilonului . El a adunat, de asemenea, armatele din lume în valea Armaghedonului pentru lupta cu Iisus Hristos şi armata sa.

În conformitate cu interpretarea dată de romane biblicei profeţii , Carpathia a fost răsturnat de  revenirea lui Iisus, care l-a aruncat, impreuna cu Proorocul mincinos Fortunato, în iazul de foc pentru a suferi pentru eternitate. Înainte de punerea în aplicare a condamnării lui veşnice, Satana a fost alungat din Carpathia, care apoi îngenunchează înaintea lui Hristos şi îl declară ca Domn. De asemenea, el admite, la picioarele lui Iisus, că tot ceea ce el a făcut vreodată a fost doar pentru câştig personal şi că toată viaţa sa a fost un rebut.

O mie de ani mai târziu

O mie de ani mai târziu, o privire scurtă aruncată asupra lui Carpathia şi Fortunato Leon ne arată cum  iazul de foc se deschide ca să-l înghită pe Satana . Carpathia încă se zbate în agonia torturii în foc şi sulf , repetând mereu că Iisus este Domnul. Scena se încheie, şi suferința lui Carpathia, împreună cu cea a stăpânului şi a subalternului său, devine eternă.

Carpathianismul

Carpathianismul este o religie fictivă stabilită de către Nicolae Carpathia. Carpathianismul a fost stabilit ca singura religie legală pe Pamant. Nerespectarea acesteia duce la moarte. Religia a durat timp de trei ani şi jumătate înainte de prăbuşirea sa datorată celei de a Doua Veniri a lui Hristos .

Carpathianismul extrage foarte mult din naraţiunile şi tradiţiile creştinismului, iudaismului si islamismului. După moartea şi învierea Lui, Carpathia s-a proclamat pe sine însuși Dumnezeu în Templu profanat al Sfântei Sfintelor , un act care este o blasfemie in ambele religii, atât cea evreiască cât şi cea creştină. El a ordonat ca statuile de aur ale lui însuşi să fie plasate vizibil şi oamenii sa  li se închine de trei ori pe zi. Acest lucru face referire la ambele variante ale poveștii  viţelului de aur găsită atât în Vechiul Testament cât şi în  Coran , precum şi la tradiţia mai multor apeluri de zi cu zi la rugăciune în Islam . Urmand  Cartea Apocalipsei , Carpathia introduce pecetea obligatorie cunoscută sub numele de biblicul Semn al Fiarei .” –am încheiat citarea.

Ei și ce, vor spune unii, asta-i ficțiune, nu realitate.  S-a spus și despre Țepeș că era vampir. De acord până la un punct. Suntem cunoscuți drept țara lui Dracula si a țiganilor. Acum am devenit și țara Antihristului? Mai multă lipsă de considerație față de o țară creștină nici nu se putea dar cu denigrarea țării m-am obișnuit. Dușmanii lucrează din greu, cu sau fără seria ” Left behind”.

De felul meu, in ultimii ani, am început să mă cam îndoiesc că există coincidențe, mai ales în ceea ce privește producțiile de succes de orice fel (filme, cărți, jocuri).  De ce ar face excepție această serie celebră de romane care a devenit și film și joc PC? În opinia mea ea nu face excepție și într-un articol următor vă voi prezenta punctul meu de vedere cu privire la această serie și informațiile oferite ea.

VA URMA…..