Miting extraordinar, anti-mască și anti-lockdown, al motocicliștilor în Brazilia

Când oamenii știu ce vor

ALERTĂ Olivia Steer se alătură protestelor: Cheamă la cel mai mare miting din ultimii ani, sâmbătă, în Piața Universității

Olivia Steer, fostă vedetă PRO TV și soția lui Andi Moisescu, le cere românilor să iasă în stradă! Steer le transmite bucureștenilor să participe la cel mai mare miting din ultimii ani, care va avea loc sâmbătă, de la ora 13:00, în Piața Universității, în București.

Steer enumeră și motivele pentru care lumea ar trebuie să cucerească străzile: ”dreptul constituțional la libera circulație pentru o gripă cu rata de vindecare de 99,7%”, ”enormitatea îngrădirii dreptului fundamental la muncă, a falimentării programate a IMMurilor, prin restricții fara fundament științific”, ”mare parte din afacerile mici și mijlocii (care asigură două treimi din locurile de muncă din sectorul privat) a dat faliment sau funcționează la limita lui”, ”morții sînt declarați toți, în mod mincinos, morți de covid, ascunși goi, în saci de plastic și înmormântați, ca animalele, fără slujbă creștinească și fără confirmarea medico-legală a cauzei decesului”, ”la ATI, pacienții cu Covid mor legați de pat, sufocați, înfometati și însetați, uciși de protocoalele OMS ale morții, cu complicitatea criminală a eroilor din linia întîi, și declarați, apoi, în mod cinic, morți de Covid”.

”Daca nu-ți pasă că ți-a fost șters dreptul constituțional la libera circulație pentru o gripă cu rata de vindecare de 99,7%, nu veni la protest, azi, la 13.00, în Piață Universității!

Dacă nu înțelegi enormitatea îngrădirii dreptului fundamental la muncă, a falimentării programate a IMMurilor, prin restricții fara fundament științific, în numele unei gripe cu rata de vindecare de 99,7%, nu veni la protest, azi, la 13.00, în Piata Universității!

Citiți întregul articol la https://www.stiripesurse.ro/alerta-olivia-steer-se-alatura-protestelor-cheama-la-cel-mai-mare-miting-din-ultimii-ani-sambata-in-piata-universitatii_1722635.html

Judecător clujean fără mască la protestul organizat de AUR în Cluj contra vaccinării obligatorii

Foto Lucian Buta -sursa http://www.clujust.ro

Citim pe clujust.ro

Judecătorul Lucian Buta de la secția penală a Judecătoriei Cluj-Napoca a fost surprins fără mască la protestul organizat de AUR duminică în centrul Clujului contra vaccinării obligatorii.

”Membrii și simpatizanții AUR au protestat, duminică, la Cluj împotriva vaccinării obligatorii. ”Stop dictaturii”, ”Libertate”, au scris membrii AUR pe pancartele afișate. Protestul a fost organizat de deputatul AUR din Cluj, Ilie-Alin Colesa.

Chiar în pozele postate de acesta pe Facebook apare judecătorul Lucian Buta, care într-o fotografie este fără mască pe stradă. Acesta are în mâini o foaie pe care scrie ”Corpul meu, alegerea mea. Nu obligativității vaccinării!”

”Exemplu de nerespectare a regulilor impuse de autoritati oferit de judecatorul clujean Lucian Buta.”, ne-a scris un cititor.

Articolul 99 din legea 303/2004 privind Statutul magistraților prevede: Constituie abateri disciplinare:

d) desfășurarea de activități publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu

Citiți întregul articol la https://www.clujust.ro/judecator-clujean-fara-masca-la-protestul-organizat-de-aur-in-cluj-contra-vaccinarii-obligatorii/

Comentariu mucenicul:

Să discutăm puțin despre articolul 99 din legea 303/2004 la care se face referire.

Sursa analizei https://www.juridice.ro/366185/abaterile-disciplinare-ale-magistratilor-iv-desfasurarea-de-activitati-publice-cu-caracter-politic-sau-manifestarea-convingerilor-politice-in-exercitarea-atributiilor-de-serviciu.html

Astfel, pentru a face o încadrare juridică corectă, trebuie să avem în vedere deosebirile care există între abaterea disciplinară privind „manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu” (lit. a) şi abaterea disciplinară privind „desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu” (lit. d):
– abaterea disciplinară reglementată de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 se referă la toate manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, având un caracter general, în timp ce abaterea disciplinară reglementată la lit. d) se referă la ”desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic” sau la ”manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu”, cele două modalități care constituie elementul material al laturii obiective fiind strict determinate de către legiuitor și, chiar dacă acestea pot fi incluse în sfera mai largă a manifestărilor care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, ele au fost reglementate ca abatere distinctă de legiuitor, tocmai datorită interferării lor cu sfera politicului;
– manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei trebuie să fi avut loc în public sau să fi ajuns la cunoştinţa publicului, în timp ce în cazul abaterii disciplinare privind manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu nu este necesară îndeplinirea unei asemenea cerinţe.

Totodată, abaterea disciplinară prevăzută la art. 99 lit. d) este diferită de cea prevăzută de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004, în modalitatea încălcării prevederilor legale referitoare la interdicţiile de natură politică, din mai multe considerente:
– abaterea disciplinară reglementată la lit. b), sub aspectul interdicțiilor de natură politică, se referă la interdicţia magistratului de a desfăşura sau participa la activităţi cu caracter politic fără a face distincție după felul acestor activități, în timp ce abaterea disciplinară prevăzută la lit. d) constă în desfăşurarea de activităţi ”publice” cu caracter politic, astfel că desfășurarea unor activități care nu sunt publice, dar care au caracter politic, nu intră în sfera abaterii disciplinare analizate de noi.
– în timp ce abaterea disciplinară reglementată la lit. b), în modalitatea încălcării prevederilor legale referitoare la interdicţiile de natură politică, se referă la interdicţia magistratului de a-și exprima convingerile politice, indiferent de locul unde se află, abaterea disciplinară prevăzută la lit. d) constă în manifestarea convingerilor politice doar în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu ale magistratului.

Prin urmare, ori de câte ori un magistrat desfăşoară activităţi publice cu caracter politic sau își manifestă convingerile politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu comite abaterea disciplinară reglementată de art. 99 lit. d) din Legea nr. 303/2004, nu cea reglementată la lit. b) al aceluiași text de lege, deoarece abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. d) are un caracter special în raport de cea prevăzută la lit. b) din Legea nr. 303/2004, iar potrivit principiului de drept specialia generalibus derogant, se aplică norma specială.

În sensul analizat de noi, desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic implică adoptarea unui comportament ce caracterizează o activitate publică, cu caracter politic, de o manieră care să genereze concluzia că aceasta încalcă dispozițiile legale care reglementează conduita magistraților.

Pot fi considerate astfel de activități următoarele: susținerea unui discurs în cadrul unei adunări cu caracter politic; participarea la lucrările congresului unui partid politic; implicarea în dezbaterile electorale; participarea la emisiuni televizate care au caracter politic, participarea la mitinguri cu caracter politic, lipirea sau distribuirea afișelor electorale ale candidaților sau partidelor politice etc.

Prin manifestare se înțelege exteriorizarea (prin vorbe, fapte, acțiuni) a gândurilor, sentimentelor, personalității cuiva[7].

În sensul analizat de noi, prin manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu se înțeleg acele acțiuni ale magistratului prin care își exteriorizează în mod neechivoc convingerile politice în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, fie la sediul instanței sau parchetului, fie într-un alt loc, dar în exercitarea acestor atribuții.

Pot fi considerate astfel de activități următoarele: afirmațiile de susținere a unui partid politic sau a unui candidat la o funcție politică în sala de judecată; distribuirea de materiale electorale în cadrul instanței sau parchetului; determinarea colegilor din instanță sau parchete să voteze un anumit partid sau candidat; manifestarea convingerilor politice cu prilejul efectuării unei cercetări la fața locului etc.

activitățile publice trebuie să aibă caracter politic. Pentru a constitui abatere disciplinară nu este suficientă desfăşurarea de către magistrat a unor activităţi publice, ci aceste activități trebuie să aibă caracter politic.

Prin urmare, în cazul în care magistratul participă la o manifestare publică cu scop umanitar, organizată de o fundație sau asociație non profit, nu vorbim despre comiterea abaterii disciplinare în modalitatea analizată.

Întrebarea care se poate ridica în acest context este următoarea: Magistratul care participă la o manifestare publică, care nu are caracter politic, însă este organizată de un partid politic, comite abaterea disciplinară analizată?

În opinia noastră, magistratul nu comite abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. d), deoarece nu este îndeplinită una din cele două condiții prezentate mai sus, respectiv caracterul politic al activităților publice desfășurate de către magistrat.

Am încheiat citarea.

Mitingul respectiv a fost organizat de organizații civice, apolitice conform https://razboiulinformational.ro/site/2021/03/protest-in-data-de-7-martie-2021-impotriva-obligativitatii-vaccinarii-in-romania/

În data de 7 martie la 15.00 în parcul Izvor va avea loc un protest împotriva obligativității vaccinării în România. Evenimentul va fi organizat de către Alianța Părinților, Asociația „Pro Consumatori”, „Medici pentru consimțământ informat”, „Neam Unit” și „Pro Decizii Informate”, alte asociaţi şi grupuri au anunţat de-asemenea că se alătura protestului.

Astfel Frăţia Ortodoxă, Atitudini, Bucovina Profundă, Asociaţia Calea Neamului şi alte asociaţi au anunţat că se alătura protestului.

și a fost împotriva vaccinării obligatorii

Participanţii la acţiunea de protest se opun Proiectul Legii Vaccinării Obligatorii (PL-x 399/2017), prin care toți adulții, dar și copiii vor putea fi vaccinați prin ordin de ministru. Vezi: AICI

Organizatori Cer:

CEREM amendarea proiectului de lege după cum urmează:

1- Legea să asigure pacientului dreptul să refuze vaccinarea;

2 – Medicului să i se permită să informeze corect pacientul şi să decidă liber dacă recomandă vaccinarea, sau nu, în funcţie de interesul şi starea de sănătate a pacientului;

3 – Să fie eliminate orice fel de sancţiuni pentru pacienţii sau medicii care refuză vaccinarea;

4 – Să fie eliminată noțiunea de obligativitate a vaccinării, sub orice formă (explicită, sau implicită), prin măsuri punitive și coercitive;

5-Noţiunea de obligativitate să fie înlocuită în textul legii cu aceea de recomandare.

Nicăieri nu a existat nicio revendicare politică și nu a fost susținut nici un partid. Faptul că membri ai AUR au fost prezenți la miting nu determină caracterul politic al acestui protest. Judecătorul nu a greșit cu nimic și nu a încălcat normele de conduită impuse de legea respectivă. Mitingul a fost unul cu caracter social, civic iar faptul că nu poartă mască este o opțiune personală care nu are nicio legătură cu calitatea sa de judecător. În plus el ar putea deține foarte bine o adeverință că este bolnav și scutit de obligativitatea purtării măștii, așa cum are și Diana Șoșoacă, adeverință pe care este obligat să o prezinte organelor de control abilitate, nu să și-o atârne de gât când umblă pe stradă. Îmi pare rău că clujust.ro s-a alăturat de această dată presei de scandal, probabil în vederea obținerii unei publicități mai mari. În mod cert, judecătorul știa ce face și cunoaște foarte bine legea. Celor care dau cu pietre le recomand să studieze mai întâi legile și apoi să se pronunțe.

Dacă m-aș fi aflat în România aș fi participat și eu, care nu am absolut nici un fel de apartenență sau simpatie politică, pe motivul că sunt total împotriva legilor care îngrădesc libertățile și drepturile cetățenilor.

 

E VREMEA SPANACULUI,NU MAI AVEM PREA MULT TIMP!

Am citit cu durere in suflet articolele referitoare la mitingul anti-cip din 7 martie. Ma asteptam sa fie putini participanti, dar nu chiar atat de putini (2-300 persoane). Ce sa insemne asta? Ca suntem chiar atat de putini crestini in Romania? Ca indiferenta romanului fata de ce se intampla in tara lui este atat de mare in cat nici atunci cand este vorba despre incalcarea drepturilor lui fundamentale nu-l mai intereseaza? Ca exista o spalare a creierului atat de avansata incat numai grija zilei de maine o mai are sau ca toti carcotesc pe la colturi dar aproape nici unul nu are curaj sa iasa inainte atunci cand e momentul?  Cred ca nicicand n-au fost mai dezbinati romanii ca acum. Celor care insa cred ca lupta pentru o cauza dreapta vreau sa le dau inca un motiv de intarire in lupta lor impotriva pecetluirii.

Să vedem, însă, ce a spus şi Cuviosul Paisie.
„3. „Când va fi vremea spanacului…” – Cuviosul Paisie Aghioritul

Câţiva militari aşteptau la gardul chiliei Părintelui, la Panagouda. Şi-au ridicat ochii ş l-au văzut venind către ei. A deschis poarta de sârmă şi le-a urat bun venit. Le-a pregătit să se aşeze sub un copac şi a-nceput să discute cu ei. La un moment dat, unul dintre ei i-a spus: Nu mai suport, gheronda. M-am săturat de militărie… Părintele s-a întors, l-a privit şi i-a spus: Tu n-o să renunţi. Tu o să fii Comandantul Apărării atunci când ne vor ataca turcii… Toţi l-au privit plini de uimire. Şi când va fi, gheronda, treaba asta ?, l-au întrebat. Când va fi vremea spanacului, le-a zis, şi a schimbat apoi vorba.

Au trecut mulţi ani de atunci, gheronda Paisie a adormit iar respectivul a rămas în cadrul armatei şi a avansat în grad. În prezent, el este Comandantul Armatei, domnul general Grapsas… Constituie oare acestea profeţii ? Dacă da, acum se împlinesc, din moment ce suntem deja în „vremea spanacului”…”(Calauza ortodoxa-06 februarie 2009).

 De ce va dau acest exemplu? Pentru ca este mai de actualitate ca oricand. Dar sa va explic pe rand. In Grecia exista o lege prin care se stipuleaza ca nici un conducator al fortelor de ordine(armata, politie) nu poate sta in aceasta functie mai mult de doi ani. Pana anul acesta, in luna martie, nimeni nu a stat mai mult de un an in acesta functie cu exceptia comandantului general al Politiei Elene, caruia i s-a permis acest lucru in anul 2004, cu ocazia J. O. de la Atena. A fost singura exceptie de la lege si mai ales de la practica. Anul acesta, pe 4 martie a avut loc intrunirea consiliului de ministri in vederea numirii noilor comandanti generali. Si stupoare, generalul Grapsas a fost lasat pentru inca un an drept Comandant al Armatei Elene, spre stupoarea chiar si a grecilor. De ce? Nu exista, cel putin oficial, nici un motiv de temere pentru statul elen ca ar putea fi atacat. Nu cred ca ministrii au tinut cont de previziunile Cuv. Paisie . Si totusi generalul Grapsas este in functie. Sa fie oare doar coincidenta asa cum sustin multi ce se uita prin blogg-urile ortodoxe si nu cred o iota din ceea ce se scrie acolo? Eu nu cred. Grapsas va mai putea fi Comandantul Armatei doar pana la anul(2010-martie) dupa care obligatoriu va trebui schimbat.

Dupa stiinta semanarea spanacului de primavara incepe la inceputul lunii martie (cel tarziu in aprilie daca martie e foarte friguros)si se recolteaza la 40-50 de zile de la semanare. O alta coincidenta? In Grecia sunt deja pomi infloriti de la sfarsitul lunii februarie iar spanacul s-a semanat deja. Prima recolta va fi dupa 40-50 de zile, adica de Sfantul Paste.

„Cine are urechi de auzit sa auda”( Marcu-4.23)

Astazi de Sfintii 40 de Mucenici doresc din toata inima, celor ce cred cu adevarat in Iisus, sa aiba incredere in inimile lor: ” Si veti cunoaste adevarul, iar adevarul va va face liberi .”(Ioan-8.32)

DUMNEZEU sa ne intareasca pe toti si sa ne ajute! Amin.

%d blogeri au apreciat: